اسعد مولود زاده فعال کارگری در نقده بازداشت شد

0
1787

مروفایتی: اسعد مولود زاده فعال کارگری روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ۹۵، اسعد مولود زاده فعال کارگری و عضو سابق کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، پس از احضار به اداره اطلاعات نقده، بازداشت می شود.

بر اساس گزارش خبرگزاری موکریان، خبرها حاکی از این است که گویا روز پنج شنبه بعدازظهر به اداره اطلاعات ارومیه انتقال داده شده است.

این در حالی است که تاکنون پیگیری و مراجعه مکرر هر روزه خانواده اسعد مولودزاده بی نتیجه مانده و هنوز هیچ خبری از ایشان در دست نیست.

خانواده این شهروند و فعال کارگری کورد تاکنون از وضعیت و محل دقیق نگهداری وی اطلاعی نداشته و پیگیری های آن ها بی نتیجه مانده است.