انتقال 40 زندانی محکوم به زندان از زندان تهران بزرگ به قزلحصار

0
1031

مروفایتی: صبح امروز چهارشنبه 29 دی ماه 1395 شمسی، تمامی زندانیهای محکوم به اعدام محبوس در زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار منتقل شدند.

بر اساس گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام، این زندانیان که بیش از ۴۰ نفر می باشند به اتهام مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده اند.

تاکنون از علت انتقال این چهل نفر به زندان قزل حصار اطلاعی در دست نیست.