دستگاه قضایی حسن روحانی انگشتان دست دو زندانی کورد را قطع کرد

0
2237

به دنبال انتشار گزارشاتی مبنی بر رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور رژیم تهران، دستگاه رژیم ایران چهار انگشت دو زندانی کور را قطع کرد.

روز یکشنبه ٥ دیماه سالجاری(١٣٩٥)، حکم قطع چهار انگشت دو زندانی کورد به نامهای “فرامرز بی‌غم” و “مجید بی‌غم” توسط دستگاه قضایی دولت حسن روحانی به اجرا درآمد.

این دو برادر اهل ارومیه، از سال ٩٠ در زندان ارومیه محبوس می‌باشند، که دستگاه قضایی رژیم ایران حکم قطع انگشتان آنها را صادر کرده بود، که صبح روز گذشته در محوطه این زندان اجرا شد.

گزارشها حاکیست، هنگام قطع انگشتان دست این دو زندانی، ٢٤ زندانی جرایم مربوط به سرقت، به دستور  مصطفی حبیبی، داستانی رژیم در ارومیه به صحن اجرای حکم قطع انگشتان این دو برادر آورده شده بودند.

مصطفی حبیبی دادستان دادگاههای عمومی و انقلاب رژیم در ارومیه اعلام کرده است، که قطعی این دست باید درس عبرتی برای دیگر زندانیان مربوط به جرایم سرقت شود.

این دو برادر در آخرین روز حبس خود، حکم قطعی انگشتانشان توسط دستگاه قضایی دولت حسن روحانی، رئیس جمهور رژیم ایران به اجرا در آمده است.