کشته و زخمی شدن دو کولبر در ماکو و ثلاث باوه جانی

0
809

مروفایتی: بنا به گزار رسیده به مروفایتی، روز پنج شنبه ۲۱ آذرماه 1395 شمسی، در اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی در دو منطقه مرزی از توابع شهرهای ثلاث باوه جانی و ماکو به سوی تعدادی از کولبران و کاسبکاران مرزی، دو کولبر کورد، کشته یا زخمی شدند.

مجید دادخواه
مجید دادخواه

بر اساس گزارش رسیده، بر اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی در نزدیکی روستای «یاریم قیه» از توابع ماکو از فاصله بسیار نزدیک به سوی تعدادی از کولبران و کاسبکاران کورد، یک کولبر به نام «مجید دادخواه» کشته شده است.

همچنین بر اساس گزارش رسیده، بر اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی در منطقه ثلاث باوه جانی، یک کولبر کورد به نام «ایوب سروری» مجروح شده است.

بنا بر فراخوان فعالین مدنی مریوان، قرار بود امروز پنج شنبه 18 آذرماه 1395 شمسی، تجمع اعتراضی جهت محکومیتِ کشتارِ کولبران کورد از سوی مردم و فعالین مدنی مریوان، مقابل فرمانداری این شهرستان برگزار شود که به سبب میلیتاریزه شدن این شهر توسط نیروهای نظامی و انتظامی برگزار نشد.

از ابتدای صبح روز پنج شنبه، انبوه فراوانی از لباس شخصی ها و نیروهای نظامی و انتظامی در سطح شهر و بویژه جلوی فرمانداری و خیابانها و کوچه های منتهی به آن پخش شده و از تجمع مردم ناراضی جلوگیری نمودند.

بنا بر گزارش خبرنگار روژی کورد، نیروهای رژیم حتی از تجمعهای دو و سه نفره نیز جلوگیری نموده و با تهدید و ارعاب، اقدام به متراکم نمودن مردم در این شهرستان شدند.

majid-dadxahhhhh