چندین زندانی در قزل حصار و مراغه‌ اعدام شدند

0
642

اعدام جمعی حداقل ۳ زندانی در زندان قزل حصار کرج.صبح روز چهارشنبه ۶ بهمن ماه حداقل ۳ زندانی در زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شدند. اسامی ۲ تن از اعدام شده ها به قرار زیر است :
۱ـ مجید اصغری ۳۲ ساله از سالن ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار که ۶ سال در زندان محبوس بود.
۲ـ علی اقبالی حدودا ۳۱ ساله از سالن ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج
گزارشها حاکی است که ۳ زندانی از ندامتگاه کرج نیز جزو اعدام شده ها در زندان قزلحصار کرج هستنداعدام شده ها از بعد ازظهر روز دوشنبه۵ بهمن ماه تا صبح امروز در سلولهای انفرادی در انتظارحکم اعدام نگهداری شدند.

همچنین دو زندانی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، سحرگاه روز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه، در محوطه زندان مراغه به طناب دار آویخته شدند.

هویت این دو زندانی از سوی سازمان حقوق بشر، “ایرج غفوری” فرزند حکیم اهل خوی و “حسین فاطمی” فرز صفدر اهل میاندوآب احراز شده است.

یک منبع مطلع در خصوص حکم این زندانیان گفته است: “ایرج غفوری حدود ۴ سال و ۷ ماه پیش با اتهام ۸۰۰ گرم شیشه و مقداری تریاک بازداشت شده بود. حسین فاطمی نیز سال ۹۱ دستگیر شد و به اتهام حمل ۵۰۰ گرم شیشه و ۷۰۰ گرم کراک به اعدام محکوم شد.”