یک زندانی کورد در رجایی شهر خودکشی کرد

0
880

یک زندانی جرایم عادی اهل کوهدشت، در دهمین سال حبس خود در زندان رجایی شهر کرج، اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.

اسم این زندانی کورد “ابوذر حواسی‌زاده” عنوان شده است که شب چهارشنبه ١٦ آذر ماه در زندان رجایی شهر کرج به زندگی خود پایان داد.

سرویس حقوق بشری هنگاو در این رابطه گزارش داده است، که ابوذر از طریق خوردن قرص برنج اقدام به خودکشی نموده و قبل از رسیدن به مراکز پزشکی جان خود را از دست داده است.

این زندانی اهل کوهدشت در استان لورستان، ١٠ سال پیش (١٣٨٦) به اتهام “سرقت مسلحانه” بازداشت و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

دستگاه قضایی رژیم ایران این زندانی را به اعدام محکوم کرد و در نهایت حکم وی در دادگاه تجدید نظر به حبس ابد تقلیل یافت.

تا لحظه‌ی انتشار این گزارش، انگیز‌ه‌ی دقیق خودکشی این زندانی کورد که از سوی دستگاه قضایی به حبس ابد محکوم شده بود، مشخص نشده است.

احتمال می‌رود که نبود امید به آزادی و یا عفو، باعث خودکشی این زندانی کورد اهل کوهدشت لورستان شده باشد.