یک شهروند کورد سلماسی اعدام شد

0
1762

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به مروفایتی، شب چهارشنبه 17 آذرماه 1395 شمسی، یک شهروند کورد سلماسی در زندان این شهر اعدام گردید.

خبرنگار مروفایتی هویت این شهروند کورد را علی چارطاق، فرزند بایرام، ساکن روستای قزل از توابع شهرستان سلماس اعلام نموده است.

این شهروند کورد اهل سلماس، به اتهام “مشارکت در نگهداری مواد مخدر” به اعدام محکوم بود و  بعدالظهر امروز ١٦ آذر 1395 شمسی، جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه‌ی زندان منتقل شده بود و پس از آخرین ملاقات را با خانواده‌ی خود، شب چهارشنبه اعدام شد.

همچنین روز ١٦ آذرماە، یک شهروند کُرد بە نام “علی اکبر کرمی” در زندان دیزل آباد کرمانشاە اعدام گردید.

علی اکبر کرمی اهل شهرستان کنگاور از توابع استان کرمانشاە، بە اتهام نزاع خانوادەگی و قتل پسر عموی خود در سال ٩٢ خورشیدی بە اعدام محکوم شدە بود.