مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان خواهان مرمت روستای قره سقل است

0
1330

مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان خواهان مرمت خانه های متضرر در اشنویه از سوی جمهوری اسلامی ایران است.

 مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، در بیانیه ای خواهان افزایش فشارها برای بازسازی خانه های ویران شده در نبرد میان سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران در «قره سقل» اشنویه از سوی جمهوری اسلامی، شد.

این مرکز همچنین اعلام کرده که به هیچ وجه نباید کردها مانند سال های اوایل انقلاب، آماج حملات نظامیان ایران قرار گیرند.

در زیر متن بیانیه ی مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان آمده است:

وجدانهای آگاه!

سازمانهای حقوق بشری!

چنان که میدانیم در روزهای گذشته نبرد سنگینی میان نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روی داد. مرکز درگیری، روستای «قره سقل» اشنویه بود و ضمن شهادت دو تن از شهروندان بی گناه و چندین تن از اعضای این حزب، در این روستا ویرانیهای زیادی هم صورت گرفت.

ضمن آن که شمار اعضای تیم نظامی این حزب در روستای مذکور از انگشتان دست بیشتر نبود، اما سپاه پاسداران از نبرد تن به تن پرهیز کرده و با توپخانه و کاتیوشا، خانه های روستائیان را هدف قرار داد. روستائیانی که شاید سالیانی دراز، با کشاورزی و رنج دستان خویش توانسته اند آشیانه ای درست کنند.

در این درگیری، ۱۸ منزل مسکونی بعد از قرار گرفتن آماج حملات کاتیوشا، با لودر زیر و رو ‌شده، ۱۵ منزل دیگر نیز متضرر و ۴ دستگاه تراکتور روستائیان هم منفجر شده اند.

از منظر ما، علی رغم آنکه کردها از دیرباز از همه ی احزاب، گروهها و سازمانهای سیاسی ایران فعالتر بوده اند، از شخص بنیانگذار جمهوری اسلامی هم انقلابی تر بوده و هستند و همیشه در مقابل استکبار قد علم کرده اند‌؛ و این بار هم استکبار اسلام سیاسی.

حال که نبرد میان تیمهای حزب دموکرات و سپاه پاسداران در این روستا خاتمه یافته است، ما به عنوان یک مرکز حقوق بشری، خواهان مرمت خانه های روستائیان از سوی مراکز زیربط هستیم. باشد که ویرانیهای بعد از انقلاب مردم ایران علیه رژیم سابق توسط جمهوری اسلامی، بار دیگر در کردستان تکرار نگردد.

مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، از سازمانهای حقوق بشری میخواهد ارگانهای زیربط جمهوری اسلامی و در رأس آن رهبر جمهوری اسلامی را وادار نمایند تا جبران خسارات روستاییانی را بدهند که قربانی خودکامگی اسلام سیاسی هستند.

مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان

۲۹ خردادماه سال ۱۳۹۵ خورشید