پنجمین قربانی مین در کوردستان شرقی طی آبانماه 1395

0
782

مروفایتی: بهاالدین شهبازی ١٦ ساله در روستای “سراو” از توابع شهرستان بوکان در اثر انفجار مین بشدت مجروح شد.

به گزارش خبرگزاری روژی کورد، صبح امروز یک نوجوان کورد بنام، فردین شهبازی فرزند سعدی در زمین کشاورزی یکی از همسایگان خود در روستای سراو در اثر انفجار مین هر دو دست و هر دو چشم خود را از دست داده است و بخشهای زیادی از بدن وی از جمله سر ، سینه و شکم وی در اثر تکه‌های مین زخمی شده است.

شاهدان عینی  این انفجار به خبرنگار روژی کورد گفته اند: ” آنها صبح امروز دوشنبه 24 آبانماه 1395 شمسی، جهت برداشت چغندر یکی از کشاورزان روستای سراو به این زمین رفته اند. حدود ساعت ١٠ یک شی غیرمعمول در زمین مذبور توسط فردین پیدا شده است که تنها چند دقیقه پس از آن، شی مذبور در دستان بهاالدین منفجر شد.
شی پیدا شده توسط بهاالدین یک مین قدیمی بوده است که گمان آن میرود از طریق آبیاری و یا بارش باران وارد این زمین کشاورزی شده باشد.”

فردین شهبازی در حال حاضر در بخش آی سی یوی بیمارستان بوکان تحت مراقبت پزشکی است.

بنا به اعلام رسمی احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ، در کوردستان شرقی بالغ بر ١٦ میلیون مین وجود دارد که این مین‌های در مقاطع مختلف توسط دولت و به منظور محافظت از مکانهای نظامی و یا مرزها، کار کذاشته شده اند. این مین ها حتی پس از برچیدن مکانهای نظامی هم  جمع آوری نشده اند.

 سالیانه و خصوصا در فصل بهار و پاییز در اثر شستن زمین در پی بارندگی، این مین‌های وارد محوط‌ها و مکانهای عمومی و کشاورزی میشوند و هر سال بیش از ١٠٠ نفر را قربانی می‌کنند.