صدور دستور مصادره وثیقه 4 تن از دستگیرشدگان پرونده قره سقل

161
4017

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، دستور مصادره وثیقه های چهار تن از دستگیرشدگان و متهمین پرونده قره سقل اشنویه از سوی دادگاه اشنویه صادر شده است.

بنا بر این گزارش، دادگاه اشنویه طی نامه ای، دستور مصادره وثیقه های دویست ملییون تومانی این چهار تن ار صادر نموده است.

۱_ فتاح پوراحمد ۲- لقمان عزیزی ۳-سلیم یارو ۴- سیدجلال محمودی، چهار تن از دستگیرشدگان پرونده مربوط به روستای قره سقل اشنویه می باشند که با قید وثیقه 200 ملیون تومانی تا زمان دادگاه و به طور موقت آزاد شده بودند.

طی اخطاریه دادگاه آمده است، اگر چنانچه در عرض یک ماه خود را به مراجع قضائی معرفی ننمایند، وثیقه های 200 ملیون تومانی هر کدام از به نفع دولت مصادره خواهد شد.

لقمان عزیزی فرزند ابراهیم و از اهالی روستای بیمزورتی شنو  می باشد که به ١٦ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

سید جلال محمودی فرزند محمد، اهل روستای” کانی سورکی” شنو می باشد که به ٢٢ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

فتاح‌ پوراحمد فرزند محمد و از اهالی شنو_ میباشد که به ٢٢ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

این ٤ شهروند کورد بە “اتهام همکاری و عضویت در احزاب کورد اپوزسیون ایران” بە این احکام سنگین محکوم شدەاند.

این زندانیان سیاسی کورد در روزهای ١٣ و ١٥ تیرماه سالجاری(١٣٩٥) توعناصر اطلاعاتی رژیم ایران و پس از درگیری‌های حزب دمکرات با نیروهای سپاه پاسداران در روستای قره سقل شنو، بازداشت شدە بودند.

در جریان توپباران روستای قره سقل شنو، بیش از ١٥ خانه به صورت کامل تخریب شدند و تاکنون اهالی این روستا اجازه‌ی ورود و بازسازی خانه‌های خود را ندارند.

اسامی برخی از افرادی که دادگاه رژیم در رابطه با موضوع قره سقل شنو در مدت اخیر برایشان حکم سنگین صادر نموده است:

١- هدایت عبدالله پور، حکم اعدام

٢- حاصل عزیزی ٢٥ سال حبس تعزیری

٣- محمدظاهر فرامرزی، ٢٠ سال حبس

٤ – یعقوب بااکرام، ١٥ سال حبس

٥– جلال مسروری، ١٥ سال حبس

٦ – کمال مسروری، ١١ سال حبس

٧- صدیق بااکرام، ١٠ سال حبس

٨- صابر رسولپور آرنائی، فرزند اسماعیل در چهار جلسه محاکمه در کل به ١٩ سال حبس محکوم شده است.

٩- رضا عزت تاج، فرزند مصطفی، ١٩ سال حبس

١٠- محمد عبدالهی، فرزند عثمان، ١٢ سال و ٦ ماه

١١- فاروق شفاهی، فرزند ابراهیم، ٧ سال حبس

١٢- ولی شریفی، فرزند رحیم، ٢٢ سال حبس تعزیری

161 COMMENTS

Comments are closed.