یک شهروند بوکانی خودکشی کرد

0
816

روند رو به رشد خودکشی در کوردستان شرقی ادامه دارد و هر روز بر شمار خودکشیها افزوده می شود.

مروفایتی: بر اساس اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی، امروز پنج شنبه 8 مهرماه 1395 شمسی، یک جوان بوکانی اقدام به خودکشی نموده است.

هویت این جوان، “ا.س”، 33 ساله و ساکن شهر نساجی شهرستان وکان، اعلام شده است.

بر طبقه این اخبار وی از طریق حلق آویز نمودن خود، به زندگانیش خاتمه داده است.

تاکنون انگیزه و علت این خودکشی نامشخص است.

بیکاری، تهی دستی، عدم امید به آینده و مشکلات خانوادگی از اساسی ترین علل خودکشی در ایران به طور عام و کوردستان شرقی به طور خاص، عنوان می شود و مراجع قانونی نیز هیچگونه اقدامی در این رابطه به عمل نمی آورند و خودکشی به عنوان امری شخصی نگریسته می شود.