رفتار ضدانسانی و غیرقانونی نیروهای نظامی و انتظامی ایران با کولبران کورد/ویدیو

0
2050

مروفایەتی: بر اساس ویدویی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حین دستگیری یک کولبر کورد و انتقال وی به یکی از پاسگاههای انتظامی مرزی، به صورتی بسیار ناانسانی و شنیح با این کولبر کورد برخورد می نمایند.

این ویدیو که تصویری واقعی از رفتار ماموران انتظامی و نظامی را با کولبران کورد به نمایش می کشد، می تواند تنها بخشی کوچک و نمایه ای اندک از این رفتار ناانسانی را به نمایش بگذارد که مامورین با استفاده از قدرت قانونی خویش در حق کولبران کورد انجام می دهند.

آنچه که در پشت درهای بسته در حق این کولبران و زندانیان کورد انجام می گردد، به مراتب بسی شنیح تر از این می باشد.

طی این ویدیو، جوان کورد کولبر دستگیر شده به محض رسیدن به پاسگاه از طرف دو تن از مامورین و مسئولین این پاسگاه مرزی مورد هتک حرمت و ضرب و شتم قرار می گیرد.

ضرب و شتم و هتک حرمت این جوان کولبر کورد در حالیست که وی تنها به پاسگاه منتقل شده است و هیچ محاکمه و دادرسی ای در حق وی انجام نگرفته است. ضرب و شتمی که به عنوان یکی از تفریحات این مامورین محسوب می شود.

آنچه در کوردستان ایران بر سر کولبرها می گذرد، جنایاتی انسانی بیش نیست.