یک زن دیگر کورد نیز به زندگی خویش خاتمه بخشید

0
514

مروفایەتی: بنا به گزارش رسیده، یک زن کورد ساکن روستای کاکه آسیاب سقز از طریق خودسوزی به زندگی خویش خاتمه بخشید.

بعداز ظهر امروز جمعه 12 شهرویرماه 1395 شمسی، دختری بنام(ادیبه. ز) ساکن روستای کاکه آسیاب از توابع بخش زیویه شهرستان سقز و ساکن شهرک صاحب این شهرستان از طریق خودسوزی به زندگی خود پایان داد.

بنا بر گزارشات وی مدت 9 روز قبل اقدام به خودسوزی نموده و به علت شدت جراحات به بیمارستانی در شهرستان تبریز انتقال داده شده است و بعد از 8 روز در این بیمارستان جان باخت.

علت خودسوزی نامبرده از سوی منابع آگاه “عاطفی” اعلام شده است.

این شستمین خودکشی ای است که در طول پنج ماه  و نیم اول سال 1395 شمسی در شهرستان سقز، ثبت گردیده است.