یک شهروند بانه ای از سوی ماموران اداره اطلاعات دستگیر شد

0
780

مرۆڤایەتی: بنا به گزارشات، روز چهارشنبه 10 شهریورماه 1395 شمسی، یک جوان 23 ساله شهرستانه بانه از سوی اداره اطلاعات این شهرستان دستگیر و بازداشت شده است.

هویت این جوان کورد، “علی رحمانی” اعلام شده است و گفته می شود در حین دستگیر مورد آزاد و اذیت و ضرب و شتم ماموران رژیم قرار گرفته است، این در حالیست که این شهروند کورد از بیماری مرض قند خون رنج می برد.

علی رحمانی، به اتهام عضویت و همکاری با یکی از احزاب کوردی اپوزیسیون رژیم دستگیر شده است.

تاکنون از سرنوشت، محل نگهداری و وضعیت این جوان کورد، اطلاعی در دست نیست.