بازداشت دست کم ۱۶ شهروند عرب در شهر دزفول

0
950

انسانیت: ساعت ۳ بامداد امروز سه‌شنبه ۲ شهریورماه، دست کم ۱۶ شهروند عرب در «شهرک حمزه» شهر دزفول در استان خوزستان همزمان توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منازل شخصی‌ خود به جرم فعالیتهای فرهنگی و دفاع از حقوق شهروندان عرب بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هویت و اطلاعات احراز شده ۱۶ نفر از این شهروندان توسط هرانا عبارت است از: عاشور خسرجی، کریم ساعدی، جمیل و حمید و کمال و محمد سواری، علی و قاسم چنانی، سعد و فاضل عبیداوی، احمد حیدری، مختار سیلاوی، جاسم و قاسم غرباوی، موسی موسوی، سعید حیدری.

همچنین ه گفته کریم دحیمی فعال حقوق بشر اهوازی گزارش شده که دادگاه تجدید نظر در 13 مردادماه 1395 با استناد به بند الف ماده 455 قانون آيين دادرسی كيفرى ضمن رد اعتراض تجديد نظر خواهان احکام سابق را تاييد كرد و این احکام هفته گذشته به متهمان ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش شعبه 16 دادگاه تجديد نظر، حكم صادره از شعبه 4 دادگاه انقلاب در تاريخ 27/02/1394 را بررسی و بنا به حكم صادره در مورد 11 تن از فعالان عرب بنام :١- على خنافره فرزند يعقوب از اهالى آبادان(عبادان) ٢-اسماعيل رحيميان (دحيمى) فرزند جواد از اهالى “كوى مجاهد” اهواز ٣- رسول دحيماوى(دحيمى) فرزند عبود از اهالى ملاشيه ٤- ابراهيم دحيماوى (دحيمى) فرزند عبود از اهالى ملاشيه ٥- على بيت سياح فرزند عبدالرضا از اهالى “شهرك رزمندگان” اهواز ٦- مهدی خانى پور (حلفى) فرزند كريم از اهالى روستاى تلبومه شمال اهواز ٧- جابر سخراوى فرزند گحامى ٨- عارف صرخى فرزند مجيد از اهالى ملاشيه ٩- عبدالكاظم حيدری فرزند عبد از اهالى آخر اسفالت اهواز ١٠-شكرالله صخراوى فرزند بطی از اهالى “كوى خشايار” اهواز ١١- محمد خانى پور(حلفى) فرزند كريم از اهالى روستاى تلبومه شمال اهواز، حكم دو تن را مشخص و ديگر افراد ذكر شده در اين پرونده تا كنون با قيد وثيقه آزاد و منتظر صدور حكم دادگاه تجديد نظر هستند.

در اين پرونده دسته جمعى احكام دو تن از آنها مشخص شده است كه بنا به رأى شعبه 16 دادگاه تجديد نظر آقايان جابر سخراوى (صخراوى) فرزند گحامى و مهدى خانى پور(حلفى) فرزند كريم به اتهام ١-مقابله و براندازى حكومت و ٢-عضويت در جنبش عربي آزادی بخش الأحواز(حركة النضال العربي لتحرير الأحواز) كه براى اتهام أولى هركدام به 15 سال حبس تعزيري و براى اتهام دومى هركدام به 5 سال حبس در شعبه 4دادگاه انقلاب محكوم شده بودند كه بعد از اعتراض در دادگاه تجديد نظر و بررسی حكم و دفاعيات متهمان هر كدام به 17 سال ونيم حبس تعزيري محكوم شدند.

بر اساس این گزارش جابر سخراوى 32 ساله فارغ التحصيل رشته كامپيوتر از اهالى شهر اهواز و مهدى خانى پور (حلفى) 27 ساله از اهالى روستاى تلبومه در شمال اهواز در تاريخ 4/01/1393 توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شدند. بنا به گزارش فعالان حقوق بشر، ديگر افراد اين پرونده نيز در فروردين ماه 1393 بازداشت شده و چندين ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات زير شديدترين شكنجه جسمى و روحى به سر بردند. اين دو تن بعد از تخليه زندان كارون هم اكنون در زندان شيبان (مجتمع حرفه آموزش اهواز) در حال گذراندن دوره محكوميت خود هستند.

جابر سخراوى از تومور مغزى و فلج کامل قسمت راست بدن و درد در ناحيه مثانه و كليه ها رنج مى برد. جابر سخراوى و خانواده او براى چندين بار جهت معالجه جابر درخواست مرخصى كردند اما تا كنون موفق به اخذ مرخصى نشدند.