اعدام در رژیم اسلامی ایران

0
545

ادریس یاسمی

ادریس یاسمیاعدام، مجازات و شدیدترین کیفر برای محکوم در قانون جزای برخی کشورها علی الخصوص رژیم ایران که یکی از کشورهایی است که دارای بالاترین آمار اعدام در جهان است.

اعدام اشد مجازاتی است که با اجرای آن حیات کسی که به مرگ محکوم شده است گرفته میشود که متاسفانه این مجازات و روش کیفر در رژیم ایران بعد از انقلاب رو به گسترش نهاده و رژیم با اعدام مخالفین و اقلیت های مذهبی و علی الخصوص فعالین سیاسی به سرکوب گسترده از اوایل انقلاب و روی کار آمدن این رژیم که تا به الان ادامه دارد.

همه ساله شاهد این هستیم که نهادهای بین المللی و حقوق بشری رژیم دیکتاتور ایران را به نقض حقوق انسانی و کشتار اقلیت ها متهم نموده و علی رغم تمامی تلاشهای نهادهای انسان دوستانه و سازمانهای بین المللی،هرروز شاهد افزایش اعدام در ایران هستیم.

به نظر و عقیده ی کارشناسان حقوقی و کنش گران سیاسی، اعدام حکمی ناعادلانه و تبعیض علیه محکومین به اعدام است،که با اجرای این احکام ظالمانه چه خانواده هایی که از هم نمیپاشند و چه کودکانی که بی سرپرست نمیشوند وسران رژیم منحوس اسلامی سبب فقر و بدبختی علیه خانواده های این محکومین میباشند.

همانطور که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ذکر گردیده هیچ انسانی نمیبایست مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی یا مغایر با کرامت انسان قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

هرساله بسیاری از کشورها به جنبش لغو کنندگان کیفر اعدام میپیوندند،اما رژیم ضد انسانی ایران در گسترش و پیش بردن مجازات اعدام سرآمد دولت های جهان است.

رژیم ایران با بهانه ای به نام ولایت فقیه و به نام خدا و اسلام در شروع دیکتاتوری ددمنشانه ی خود برای قدرت گرفتن،با به اجرا گذاشتن اعدام های گسترده ای که تا به امروز نیز ادامه دارد،شروع به خونخواری و کشتار و از میان برداشتن بسیاری از هم وطنانمان به بهانه ی اتهامات مختلف با فهرست مواد مخدر،ارتداد،محاربه،جاسوسی،و مفسد فی الارض میکند.

قوانین ضد بشری کیفر اعدام برای سرکوب کردن و کشتار و ترساندن مخالفین به دست سران جنایتکار رژیم ایران به بهانه ی اجرای عدالت،تنها خشونت و توحش را در بین آحاد ملت ایران تشدید مینماید.

اعدام یعنی مرگ و ریختن خون انسانی به دست انسان دیگر،یعنی از بین بردن حق حیات یک نفر، کیفری که بر خلاف موازین بین المللی و نهادهای انسان دوستانه، که مقام و شأن بشریت را مورد هدف قرار میدهد.

و تا زمانی که این مجازات ها ادامه دارد،قساوت قلب و خشم و خشونت در باورهای جامعه رخنه میکند.

مجازات اعدام یک دیدگاه انتقام جویانه است و مظهر نابودی،وحشی گری و بی فرهنگی انسانی یک جامعه است که رژیم خونخوار ایران پیشرو اجرای این عمل وحشیانه در سطح جهانی نه تنها موفیقتی در کاهش و پایین آوردن جرم و جنایت در کشورمان را نداشته،بلکه به ناهنجاریهای جامعه بیش از هر زمانی دامن زده است.

هیچ حاکمیت و کشوری این حق را ندارد که از مجازات اعدام برای ادامه حیات خود،حق زندگی کردن را از انسانی بگیرد.

وظیفه ی دولت ها تامین آرامش و امنیت فرد فرد آحاد ملت است و نباید تامین امنیت ملی را در مقابل امنیت فردی قرار دهد.

کنترل جرم و جنایت در جامعه، باز گرداندن مجرمین به جامعه و قرار دادن انصاف و داد در اجرای قوانین با توجه به قوانین حقوق بشری،و تامین آزادی هر شهروند بر دوش همه نهادهای حکومتی است.

تجربه ی لغو مجازات اعدام،بخشش در کشورهایی که این مجازات را لغو کرده و گذشت را در دستور کار قرار داده، بهترین شاهد بر گسترش و رشد سطح فکر و پایین آمدن جرم و جنایت در جامعه بوده است.

و در آخر اعدام 22 تن از اهالی تسنن کرد را محکوم کرده و برای گسترش حق احترام به شأن و جایگاه انسان،با همراهی کردن فعالان حقوق بشری،اعتراض و مخالفت خود را علیه مجازات ضد بشری و اعدام توسط رژیم دیکتاتور ایران اعلام نموده و خشم و خشونت را علیه آحاد ملت ایران را محکوم میکنیم.