کولبر دیگری نیز درپی کوردکشی سیستماتیک با شلیک نیروهای ایرانی مجروح شد

0
1006

کشتار کولبران کورد که در پی تبعیض اقتصادی ایران در کوردستان، جهت امرار معاش خود و خانواده شان، ناچار به روی آوردن به کار حمل کالا در نواحی مرزی می باشند، شدت چشمگیری به خود دیده است.

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، روز دوشنبه 31 خردادماه 1397 شمسی برابر با 21 مه 2018، یک کولبر دیگر کورد بنام “رامین سنجی”، ساکن بخش نازلو از توابع شهرستان ارومیه در شرق کوردستان، در مناطق مرزی ناحیه ترگور این شهرسهتان، بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شدت زخمی شده است.

این کولبر کورد جهت تداوی پزشکی به یکی از بیمارستان خمینی شهرستان ارومیه منتقل شده است.

از سوی دیگر، طی ساعات ابتدائی شب یکشنبە ۳۰ اردیبهشت‌ماه 1397 شمسی برابر با 20 مه 2018، یک کاسبکار به نام “میثم عمویی مشهور به میثم کریم علی”، ٢٧ ساله و اهل ارومیه، در منطقە کیله‌شین شهرستان اشنویه در استان ارومیه درپی شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران، کشته شده است.

جنازه این کاسبکار بە بیمارستان “آشتی” در شهر سوران در اقلیم کوردستان  منتقل شدە و اکنون بە خانواده‌اش تحویل داده نشده است.

میثم عمویی، کولبر ٢٧ سالە اهل ارومیە کە پدر سە فرزند دختر می باشد، امروز با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران در مرز اشنویە کشته شده است.

در همان حال، طی ساعت آغازین شب یکشنیه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ شمسی برابر با 20 مه 2018، نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مرز میرآباد خیمه گاه از توابع شهرستان اشنویه در استان ارومیه در شرق کوردستان به کولبران و کاسبکاران کورد و اسبهای آنها حمله ور شده و اقدام به کشتار دسته جمعی اسبهای آنها  توقیف اموالشان نموده اند.

بنا بر این گزارش، حدود 350 رأس اسب کولبران از طرف نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران کشته شده و بارهای آنها توقیف شده است.

این کشتار دسته جمعی اسب کولبران در حالیست ککه بنا بر آمارهای موجود، طی دو ماه گذشته و طی چندین حمله دیگر نیروهای جمهوری اسلامی ایران به کولبران در دو شهر پیرانشهر و اشنویه، حدود 200 رأس اسب کولبران کورد کشته شده اند.