اعدام ١١ شهروند کورد در ١٢ روز گذشته/اعدام یک غیر کورد در این مدت

0
30363

تنظیم: هادی عارفی

بر اساس آمار ثبت شده در مرکز آمار مروفایتی، در مدت ١٢ روز گذشته ١١ شهروند کورد در زندانهای کرماشان، ایلام، خرم‌آباد و ارومیه، از طرف رژیم اسلامی ایران به دار آویخته شدند.

سحرگاه روز سه‌شنبه ١٠ اسفندماه دو ش‌روند کورد اهل ارومیه با اسامی افشین شوکتی و مرتضی باقرزاده در محوطه زندنا ارومیه همراه با یک زندانی دیگر اهل تبریز به نام علی ابراهیم‌زاده (هر سه به اتهام قتل) اعدام شدند.

روز ٤ اسفند نیز حسین درویشی کوچکی، شهروند کورد ٣٢ساله‌ی اهل قروه، بعد از ٥ سال حبس، از سوی بخش اجرای احکام دستگاه قضایی به اتهام “قتل عمد” به چوبەی دار آویختە شد.

روز چهارشنبە ٤ اسفندماه، حکم اعدام یک شهروند کورد اهل کامیاران به نام فرشید سجادی ٢٨ ساله، که به اتهام (قتل عمد) به قصاص محکوم شده بود، در زندان “دیزل‌آباد” کرماشان بە اجرا در آمد.

همچنین روز سه‌شنبه ٣٠ بهمن ماه دو زندنای کورد به نامهای محمد کریم عزیزپناه، ٤٣ ساله فرزند عمر و از اهالی پاوه و (حمید رضا ریباز) ٣٥ ساله و از اهالی شهرستان صحنه کرماشان به اتهامات مربوط به مواد مخدر توسط دستگاه قضایی رژیم اعدام شدند.

همزمان و در همین روز دو شهروند کورد دیگر به نامهای “محمد میر” ٣٤ سالە و “امین میر دریکوند” ٣١ سالە بعد از ٥ سال حبس به اتهامات مربوط به “مواد مخدر” از طرف دستگاه قضایی رژیم در زندان خرم آباد اعدام شدند.

همچنین ٣٠ بهمن، دو برادر اهل ایلام به نامهای “حسین صالحی” و “اسحاق صالحی” به اتهام “ارتباط با کومله” و اتهامات “مربوط به مواد مخدر” از سوی دستگاه قضایی ایران به چوبه دار آویخته شدند.

از دیگر سو و طی مدت این ١٢ روز تنها یک زندانی غیر کورد در ایران به نام “رضا کرامت” ٣٩ ساله و از اهالی بندرعباس در روز (٧ اسفند ماه) به اتهام “قتل عمد” در زندان مرکزی این شهر اعدام گردید.

رژیم ایران در مدت ١٢ روز گذشته نیز دستکم ٨ کولبر کورد را در مناطق مرزی به ضرب گلوله کشته و زخمی کرده است.

فعالین سیاسی و اجتماعی در ایران، همچنان اعدام پرشمار زندانیان و کشتار بیش از حد کولبران کورد را از طرف رژیم ایران، اهداف سیاسی رژیم و به منظور ایجاد رعب و وحشت د رمیان موردم کوردستان قلمداد می‌کنند.