سنندج: سرنوشت فعالین کارگری دستگیر شده تاکنون نامشخص است

0
651

وضعیت، آرمین شریفه، یدالله صمدی و امیر شهابی، سه فعال کارگری سنندجی علیرغم گذشت دو هفته از دستگیریشان با وجود پیگیریهای مستمر خانواده هایشان، همچنان نامشخص است.

مروفایتی: “یدالله صمدی” و “امیر شهابی”، مدیر و مسئول سندیکای کارگران نانوئی شهرستان سنندج، روز سه شنبه 11 فروردین برابر با 1 مای، از سوی نیروهای لباس شخصی دستگیر شده و به مکان نامشخصی منتقل شده اند.

“آرمین شریفه”، فعال کارگری کورد اهل شهرستان سنندج و عضو “سندیکای صنفی معماری” شهرستان سنندج، روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه 1397 شمسی برابر با 8 مای 2018 از سوی وزارت اطلاعات در این شهرستان احضار و سپس بازداشت شده است و سرنوشت وی تاکنون نامشخص است.

پس از گذشت حدود دو هفته و با وجود پیگیری و مراجعه خانواده این افراد به دادستانی و اداره اطلاعات سنندج کماکان هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری این فعالین کارگری در دست نیست.

پیش از این نیز در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری برای یدالله صمدی قرار بازداشت موقت یک ماهه صادر شد با این حال وی به صدور حکم بازداشتش اعتراض کرد.

وی در اردیبهشت ماه سال ۹۵ نیز در تجمع روز جهانی کارگر در شهر سنندج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

پیش از این عثمان اسماعیلی، دیگر فعال کارگری که به دلیل حضور در تجمع روز جهانی کارگر در سقز بازداشت به بند سلامت زندان سقز منتقل شده بود، دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه ۳۰ میلیون تومانی از زندان سقز آزاد شد.