مسئول جمعیت حقوق بشر کوردستان ایران- ژنف، به سمت نماینده شورای این شهر برگزیده شد.

0
1056

مسئول جمعیت حقوق بشر کوردستان ایران- ژنف و فعال حقوق بشری شناخته شده کورد شرق کوردستان، با کناره گیری یکی از اعضای اصلی شورای شهر ژنو سوئیس به سمت نماینده شورای این شهر منصوب شد.

روژی کورد: تیمور الیاسی، مسئول جمعیت حقوق بشر کوردستان ایران- ژنف و فعال حقوق بشری شناخته شده کورد شرق کوردستان، اولین شهروند کورد است که به این سمت منصوب شده است.

تیمور الیاسی در انتخابات سال 2016 شورای شهر این شهر، در لیست زخیره ها جای گرفت و به عنوان عضو علی البدل برگزیده شد. انک با کناره گیری یکی از اعضای شورای این شهر به علت بیماری، الیاسی به جای وی منصوب و تا سال 2012 بر این سمت باقی خواهد ماند.

الیاسی دارای سابقه درخشانی در زمینه دفاع از حقوق بشر کورد و ایران به ویژه در سازمان ملل متحد می باشد که همکاری گسترده ای با سازمانهای حقوق بشری شناخته شده جهان و ایران دارد.

وی که در حال حاضر مسئولیت جمعیت حقوق بشر کوردستان ایران- ژنف را نیز برعهده دارد، تاکنون گزارشهای عدیده ای را در زمینه نقض حقوق بشر در شرق کوردستان و ایران به نهادها و سازمانهایی بین المللی ارائه نموده است.

تیمور الیاسی، به عنوان نماینده حزب سوسیالیست سوئیس، تصدی پست نمایندگی شورای شهر ژنف کشور سوئیس را برعهده گرفته است.

انتخابات شورای شهر در ژنف، هر 5 سال یکبار برگزار می گردد و قرار است سال 2012 برای بار دیگر انتخابات برگزار شود.

سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، این موفقیت و کسب این پست را به جمعیت حقوق بشر کوردستان- ژنف و تیمور الیاسی، تبریک گفته و امید موفقیت بیشتر را برای ایشان آرزومند است، باشد که تصدی این پست نیز بتواند زمینه ساز دفاع از حقوق بشر به ویژه در شرق کوردستان باشد.