صدور حکم حبس برای 5 تن از شهروندان کورد به دلیل شرکت در نارضایتیهای ضدحکومتی اخیر در ایران

0
521

دادگاه انقلاب ارومیه، مجازات 15 سال حبس را برای 5 تن از شهروندان کورد به دلیل شرکت در نارضایتیهای ضدحکومتی اخیر در ایران صادر کرد.

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، بر اساس احکام صادره که روز پنج شنبه 3 اسفندماه 1396 شمسی برابر با 22 فوریه 2018، به رویت متهمین نیز رسیده است، شعبه 3 دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست رضا نجف زاده، برای 5 نفر از شهروندان کورد، به دلیل شرکت در نارضایتیهای ضدحکومتی اخیر ایران حکم و مجازات حبس صادر نموده است.

متین خالدی، امید زنده دل، ناصر حسنی، حسن اردوخانی و منیره سلطان زاده، این پنج شهروند کورد می باشند که برای آنها مجازات حبس صادر شده است.

بر اساس این خبر، متین خالدی و امید زنده دل، به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ بر ضد نظام”، هر کدام  به 6 سال حبس محکوم شده اند.

ناصر حسنی و حسن اردوخانی، نیز به اتخام “تبلیغ علیه نظام”، هر کدام به یک سال حبس محکوم شده اند.

منیره سلطان زاده نیز که یکی دیگر از دستگیرشدگان اعتراضات اخیر بوده است، به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به 6 ماه حبس محکوم شده است.