شماربازداشت شدگان اخیر شهرستان اشنویه به 15 نفر رسید

0
756

دستگیر شهروندان کورد در اشنویه و روستاهای این شهرستان تاکنون ادامه دارد. تعداد دستگیرشدگان به 25 تن رسیده است.

مروفایتی: بنا بر گزار رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، شمار بازداشت شدگان که از روز جمعه 6 دیماه 1396 شمی برابر با 26 ژانویه 2018، شروع شده است به 15 تن رسیده است.

روز جمعه 6 بهمن ماه 1396 شمی برابر با 26 ژانویه 2018، با یورش به روستای نرزیوه از توابع این شهرستان، 7 تن از شهروندان این روستا بنامهای “فتاح علی کورد”، “مامند علی کورد”، عمر نوبخت”، “کمال نوبخت”، “جمال نوبخت”، “عثمان نوبخت”، ابوبکر نوبخت”، را دستگیر و بازداشت کرده اند.

همزمان با این یورش در دو روستای دیگر “خورشت” و “بیمزورتی” نیز سه تن دیگر از اهالی این دو روستان بنامهای “محمدامین فضلی”، اهل روستای بیمزورتی، “محمد محمودتاش” و “حامد ظریفی”، اهل روستای خورشت را بازداشت کرده اند.

اتهام این شهروندان کورد “همکاری با احزب کورد مخالف رژیم ایران” عنوان شده است.

از سوی دیگر چند شهروند دیگر کورد در شهرستان اشنویه و روستاهای رشگوند نیز دستگیر شده اند.

اسامی و مشخصات دستگیرشدگان به شرح زیر است:

1ـ رزگار امینی، اشنویه

2ـ محمد امین فضلی، روستای بیمضرتی

3ـ محمد فرزاد، روستای خورشت

4ـ محمد امیری، اشنویە

5ـ محمد محمود تاش، روستای خورشت

6ـ حامد ظریفه، روستای خورشت

7ـ منصور قادر زاده، روستای رشگوند

8ـ محمد سوره، روستای رشگوند

9ـ فتاح علیکرد، روستای نرزیوی

10ـ مامند علیکرد، روستای نرزیوی

11ـ عمر نوبخت، روستای نرزیوی

12ـ کمال نوبخت، روستای نرزیوی

13ـ جمال نوبخت، روستای نرزیوی

14ـ عثمان نوبخت، روستای نرزیوی

15ـ ابوبکر نوبخت، روستای نرزیوی