وضعیت وخیم وامتناع یكى از بیمارستانهاى تركیه از درمان فعال حقوق بشر و نویسنده احوازى غازى حیدرى بدلیل مالی

0
952

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، مهندس غازى حیدری در سال 1395 هنگام انتقال از زندان عادل آباد شیراز به زندان گرگان توانست از دست ماموران آزاد شود و به بیرون از كشور بگریزد. غازى حیدرى هم اكنون در تركیه از ناحیه ریه رنج مى برد و خون استفراغ مى كند و از نظر جسمی بسیار ضعیف و لاغر شده است و نیاز به معالجه دارد اما سازمانهای حقوق بشری و سازمان ملل نیز بدلیل هزینه بالاى بیمارستان و عدم توانایى پرداخت هزینه درمان از انتقال او به بیمارستان تخصصی امتناع كرده اند.

غازى حیدرى فعال عرب متولد 1354 اهل و ساكن احواز است كه در روز چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388 توسط اداره  اطلاعات احواز دستگیر شده بود. وی در مورخه 4/9/1388 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی احواز به ریاست قاضی “مرتضى تورك “به 10 سال حبس تعزیری محكوم شده بود.

اتهامات غازى حیدرى استفاده از اینترنت از طریق  ورود به وب سایتهاى فلیتر شده مخالفین نظام ، استفاده از كتابهای الكترونیكی، تهیه و ارسال نمودارهائی از آمار دستگیر شدگان  و محكومین به اعدام و ضدیت و عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران بوده كه ایشان تمام این اتهام ها را نزد قاضی انكار و اقرار به آنها نزد نیروهای امنیتى را ناشی از شكنجه شدید دانسته است.

حكم صادره برای وی نیز  در شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان مورخه 1/12/1388 به ریاست قاضی “غلامحسین ذات عجم” و مستشار دادگاه “محمود مهرگان ” تأیید گردید.

غازى حیدرى مى گوید: “از روز بازداشت تا صدور حكم، من أصلاً قاضى مرتضى تورك را ندیدم، حتى درخواست كردم كه قاضى را ببینم اما موفق نشدم.”

این روشنفكر، نویسنده و فعال فرهنگی احوازی ، قبل از بازداشت بعنوان مهندس مكانیك درشركت لوله سازی احواز  شاغل بوده  است. و بجز فعالیتهای فرهنگی وحقوق بشری هیچ گونه فعالیت دیگری نداشته است.

در روزهای بازداشت و بازجوئی سال 1388 در بازداشتگاه اطلاعات در اثر شكنجه شدید دو دنده از قفسه سینه مهندس حیدری می شكند وحتى یكى از پرده هاى گوش را از دست مى دهد چندین ماه او را در سلول انفرادی همراه با شكنجه فیزیكی و روحى از جمله ضربه زدن بر آلت تناسلیش نگه می دارند. دو سال بعد در زندان كارون بدلیل التهاب شدید ریه وضعیت او وخیم شده و او را به بیمارستان گلستان احواز منتقل كرده اند و علیرغم شرایط وضعیت بحرانی او و اصرار پزشکان برای بسترى در بیمارستان، نیروهای امنیتی فقط اجازه چند ساعته براى درمان دادند.

غازی حیدری سپری کردن دوران محكومیتش در زندان كارون احواز ،بدلیل درز فیلمی از زندان كارون متعلق به سه برادر حیدریان و علی شریفى چهار تن از شهروندان عرب اعدام شده در خرداد 1391 كه مدتی قبل از اجرای حكم اعدام آنان إرسال شد، یك ماه بعد از اعدام این چهار تن، از 20 تیر 1391تا 7 شهریور 1391 توسط اداره اطلاعات احواز بشدت شكنجه شده وحتى ناخن هاى او را كشیده بودند.مهندس حیدری بعد از ماندن چند ماه در بازداشتگاه اطلاعات از زندان كارون به زندان عادل آباد شیراز تبعید می شود.

قابل ذكر است با توجه به حكم دادگاه، قاضی پرونده با توجه به اصل كلی و شرعی برائت و اصل 37 قانون أساسی جمهوری اسلامی  و همچنین بند (الف) ماده (177) قانون آیین دادرسی كیفری حكم بر برائت حیدری صادر كرده است اما با توجه به اختیار دادگاه و رفتار و ارتباط أیشان با اشخاصی در خارج از كشور وی را به ده سال و شش ماه حبس تعزیری محكوم نموده است. در مورد درز فیلم سه برادر حیدریان و علی شریفى، دادگاه انقلاب احواز 5 سال حبس تعزیرى اضافه بر حكم قبلى و تبعید به زندان عادل آباد شیراز صادر كرده بود. در زندان شیراز یك پزشك متخصص گوش،او را به یكى از بیمارستان تخصصى در شیراز معرفى كرده و او را درمان كرده اند اما نیمی از شنوایی ایش را از دست داد.