ضرب و شتم سهراب بهرامی فعال مدنی وشخصیت شناخته شده سنندجی و انتقال وی به زندان

0
719

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، سهراب بهرامی، فعال مدنی و شخصیت شناخته شده شهر سنندج،  روز 6 آبانماه 1396 شمسیی برابر با 28 اکتبر 2017، توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات این شهر مورد ضرب وشتم وقرار گرفته است.

بنا بر این گزارش، نیروهای وزارت اطلاعات پس از ضرب و شتم وی و در حالی که به ویزه به علت میان سال بودن سهراب بهرامی، جراحات زیادی بر بدن وی وارد شده است، وی را به زندان مرکزی سنندج انتقال داده اند.

سهراب بهرامی، قبلا به اتهام عضویت در یکی از احزاب کورد مخالف رژیم ایران به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده است.

وی در بهمن ماه سال 1393 شمسی نیز از سوی وزارت اطلاعات بازداش شده بود.

سهراب بهرامی 58 ساله، متاهل و از جمله فعالان مدنی شهر سنندج است.

وی تاکنون چندین بار، توسط نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده است.

سال 1393 شمسی نیز، وی در حین بازداشت از سوی ماموران وزارت اطلاعات و لباس شخصی ها، مورد ضرب و شتم واقع شده بود.