تایید مجدد حکم تعلیق از خدمت برای یک معلم سقزی در دادگاه تجدید نظر

0
1110

مروفایتی: بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر کوردستان-روژهلات، حکم 91 روز تعلیق از حدمت به مدت 3 سال یک معلم کورد اهل شهرستان سقز که قبلا از سوی دادگاه صادر شده بود، مجددا از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده است.

دادگاه تجدید نظر سنندج، حکم صادره برای “طاهر قادر زاده”، عضو انجمن صنفی معلمان کوردستان را که بە اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل راە انداختن تجمعات صنفی معلمان و تشویش اذهان عمومی بە ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود را مجددا تایید کرد.

این حکم قبلا از سوی شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز برای این معلم فعال صنفی کورد صادر و به وی ابلاغ گردیده بود.

وی به علت فعالیتهای صنفیف بارها برای بازجوئی احضار شده است.

طی سالهای اخیر چندین معلم کورد در کوردستان در ایران، از جملهف حسن صالح زده، اسماعیل زورمند، جمشید بهرانی، هلمت معروفی، مهتاب معروفی، عبدالله پزشکیان، به دلیل فعالیتهای صنفی و بر اثر فشارهای نهادهای امنیتی، ناچار به ترک ایران شده اند.