شكسته شدن دست فعال محيط زيست احوازى هنگام بازداشت توسط اداره اطلاعات

0
710

مروفایتی: بنا به گزارش رسیده به مروفایتی از سوی فعالان عرب احوازی، ‎روز چهارشنبه 20 بهمن 1395، على كعب عمير جوان 17 ساله از اهالى كيان آباد شهر احواز توسط اداره اطلاعات احواز در منزل خود بازداشت شد. بنا به گفته بستگان على كعب عمير،ظهر چهارشنبه چندين ماشين نيروهاى امنيتى منزل كعب عمير در كيان آباد احواز را محاصره كرده بودند. در اثر مقاومت على كعب عمير واعتراض خانواده او به نحوه بازداشت و برخورد غير انسانى اين نيروها با فرزندشان در مقابل ديد ديگر اعضاي خانواده،دست چپ على كعب عمير شكسته مى شود. در اين ميان با ديدن صحنه ضرب و شتم على كعب عمير توسط نيروهاى اداره اطلاعات، مادر او سكته كرده و به بيمارستان منتقل مى شود.

‎بستگان كعب عمير مى گويند كه در هنگام بازرسي منزل، كامپيوتر وچندين كتاب و چند تلفن همراه اين خانواده توسط نيروهاى اداره اطلاعات اهواز ضبط و به همراه على كعب عمير با خود مى برند.

‎على كعب عمير دانش آموز سال سوم دوره دبيرستان مى باشد و در زنجيرهاى انسانى در اعتراض به انتقال آب كارون فعاليتهاى چشمگيرى داشته است. همچنين على كعب عمير در شبكه هاى اجتماعى در مورد انتقال آب كارون، بيكاري و آلودگى محيط زيست فعاليتهاى زيادى داشته است. كعب عمير جزء تماشاگران استاديوم الغدير در احواز كه به كشتار حلب و دخالت ايران در جنگ سوريه اعتراض كرده بود و در اين رابطه او و ديگر تماشاگران پلاكاردهاى متعددي در اعتراض به دخالت ايران در جنگ سوريه بدست داشته اند و در ارتباط با اين مورد چندين بار به ستاد خبرى اداره اطلاعات احواز واقع در امانيه احضار شده است.

‎خانواده كعب عمير بعد از بازداشت على  توسط اداره اطلاعات به ستاد خبرى مراجعه و تا كنون از اتهام و مكان بازداشت او هيچگونه جوابي از ستاد خبرى دريافت نكردند.

‎اداره اطلاعات در روزهاى اخير چندين تن از فعالان فرهنگى و معترضين به انتقال آب كارون و آلودگى محيط زيست را بازداشت كرده است از جمله امير زرگاني 23 ساله از اهالى منطقه زرگان شمال شهرستان احواز در 18 بهمن ماه 1395 ساعت 11 در محل كارش توسط نيروهاى اداره اطلاعات احواز بازداشت و به مكان نامعلومى منتقل شد. در بامداد 27 دى ماه سال جارى نيز سه معلم و فعال فرهنگى احوازى بنام عیسی دمنی (حداد)،مجاهد زرگانی و ناجی حیدری در منازل خود توسط اداره اطلاعات احواز بازداشت شده اند كه تا كنون از سرنوشت آنها خبرى نيست.