محکومیت یک فعال فرهنگی کورد خراسان به دو سال حبس

0
1180

مروفایتی: بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات به نقل از فعالین حقوق بشر کورد، طی چند روز گذشته از شهریورماه 1396 شمسی، ناصر رشیدی، فعال فرهنگی کورد خراسان، به تحمل دو سال حبس محکوم شده است.

ناصر رشیدی، نویسنده و محقق ادبی و فرهنگی کورد اهل خراسان، به اتهام نشر مطلبی تحت عنوان “کوردها در خراسان از کوچ تا به امروز”، دادگاهی و به حبس محکوم شده است.

این فعال فرهنگی کورد، پس از ابلاغ حکم، روانه زندان شده است و اینک دوران حبس تحمیلی را سپری می کند.

کوردهای خراسان بخشی از ملت کورد کوردستان در ایران می باشند که پراکنش آنان در منطقه شمال خراسان بزرگ است که این منطقه با نام کوردخانه شناخته می‌شود.

زبان مردم این منطقه کردی کرمانجی و دین آنان علوی است و به واسطه تبلیغات و حمایت دولت مرکزی ایران به اشتباه خود را اسلام شیعه می‌نامند.

 فرهنگ کردهای خراسان با تفاوت‌های جرئی همانند فرهنگ کوردی مردم سرزمین کوردستان است. جمعیتشان با استناد به دانشنامه ایرانیکا «نیم میلیون» نفر است؛ و برخی از آمارها تا چهار میلیون نفر برآورد می‌شود.

ادبیات شفاهی این مردم به علت نداشتن رسم‌الخط کرمانجی خراسان در معرض آسیب است. در سالهای اخیر کوردهای خراسان توانسته‌اند با ترویج و تبلیغ زبان و ملیت کوردی خود را با کوردستان و تحولات کوردستان آشنا کنند.