اوراه‌ پرتوی به‌ قید وثیقه به طور موقت از آزاد شد.

0
1014

مروفایتی: روز سەشنبه ۱۱آبانماه سال ١٣٩٥ خورشیدی «آواره پرتوی» شهروند اهل بانه، با قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد.

«آواره پرتوی» اهل بانه که به اتهام «ارتباط با یکی از احزاب كورد مخالف رژیم ایران» نزدیك به‌ ٥ ماه را در بازداشتگاه اطلاعات بانه‌ در بلاتكلیفی و بیخبری كامل دربازداشت بسر برده‌ است .
اواره‌ ۲۴ساله فرزند علی٬ ۲۱ تیرماه١٣٩٥ در محل کارش در حالی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌ بود ، توسط نیروهای لباس شخصی اطلاعات سپاه در بانه بازداشت شد و سرانجام روز سه شنبه ١١ ابان ١٣٩٥ بعدا از حدود ٥ ماه زندان و شكنجه‌ با حکم دادگاه بانه و بطور موقت و با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.