شکنجه مفرط جوان کورد را راهی بیمارستان نمود

0
1272

مروفایەتی: برطبق گزارش خبرنگار مروفایتی از شهرستان سقز، آلان علیپور که ساعت 22 شب چهارشنبه 24 شهریورماه 1395 شمسی از سوی ماموران اداره اطلاعات دستگیر شده بود در بدترین شرایط جسمی به سر میبرد گفته می شود.

خبرنگار مروفایتی در این رابطه افزود: “آلان علیپور بر اثر شکنجه دچار خونریزی معده شده و شبی که از اطلاعات او را به بیمارستان منتقل می کنند توسط اشخاصی شناسایی شده و به خانواده اش اطلاع دادند که در بیمارستان دیده شده بر اثر شکنجه راهی بیمارستان کردند.”

  آلان علیپور، فرزند طه و 21 ساله به همراه صلاح کاک میرزا، فرزند رحیم و 24 ساله، ساعت 22 شب چهارشنبه 24 شهریورماه 1395 شمسی، دو جوان شهرستان سقز بطور همزمان و در خانه یکی از این دو شخص دستگیر و بازداشت شده اند.

این دو جوان کورد در ادامه بازداشت شهروندان کورد کوردستان شرقی از سوی ماموران رژیم جمهوری اسلامی ایران و در منزل آلان علیپور بازداشت شده اند

همزمان با دستگیری این دو تن، یک شاهد عینی در اینباره به مروفایەتی گفته بود که : “4 تن از ماموران اداره اطلاعات و در حالیکه تنها خواهر و مادر آلان در منزل بودند، این دو جوان را دستگیر و تمامی منزل را تفتیش نمودند”.

منبع مروفایەتی همچنین افزود: “ماموران اداره اطلاعات هنگام دستگیری این دو جوان کورد، اقدام به ضرب و شتم آلان نموده اند و وی را کتک زده اند”.

گفته می شود صلاح کاک میرزا، مدتی قبل نیز از سوی اداره اطلاعات سقز دستگیر و بعد از مدتی آزاد شده بود.