سرنوشت یک دانشجوی کورد پس از یک ماه از بازداشت همچنان مبهم است

0
938

مروفایتی:  بنا به گزارش اختصاصی رسیده به مروفایتی، پرستو حاجیان، فرزند نادر، ۲۴ساله و اهل شهرستان سقز از سوی ماموران امنیتی این شهرستان بازداشت شده است.

این دانشجوی کورد سقزی در تاریخ ۲۴شهریورماه 1395 شمسی، توسط ماموران لباس شخصی اطلاعات بازداشت شده است.

گزارشهای رسیده به مروفایتی از یک منبع موثق حاکی از آن است که ماموران امنیتی در حالی این دانشجوی دختر کورد را  بازداشت کرده اند که وی مدت ۶روز بعلت ناراحتی کلیه در بیمارستان سقز تحت معالجه و درمان بوده است.

ماموران امنیتی وی را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و منزل وی را مورد بازرسی و تفتیش قرار داده اند و وسایل شخصی وی را از قبیل لب تاپ، فلاش و کتابهایش را ضبط کرده‌اند.

 تاکنون و با مراجعه مکرر خانواده این دانشجوی کورد به نهادهای امنیتی شهرستان سقز، تاکنون هیچ ارگانی مسولیت بازداشتش را برعهده نگرفته است و این امر نگرانی شدید خانواده وی را دربر داشته است.

  پرستو حاجیان، دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج بوده است و بر اثر فعالیت های سیاسی خردادماه سال گذشته از دانشگاه اخراج شده و پس از اخراج  در شهریورماه امسال بازداشت شده است و تاکنون هیچ خبری از مکان بازداشت و وضعیت وی در دست نیست.