مرگ یک مادر جوان مریوانی بدلیل سهل انگاری پزشک و پرستاران بیمارستان بوعلی در حین و بعد از زایمان

0
3302

هاوار: روز شنبه ۷ اسفند ماه ۱۳۹٥ شمسی زن حوانی به نام سهیلا مولودی، ۳۱ ساله، اهل روستای ماضی بن از توابع شهرستان سروآباد، همسر جلال محمدی، بر اثر بی توجهی و سهل انگاری پزشکان و پرستاران بیمارستان بوعلی شهرستان مریوان در حین زایمان جانش را از دست داد.

لیلا محمدی از فعالان حقوق زنان در این باره به هاوار گفت: “پس از مشاجره لفظی بین جلال محمدی، همسر سیهلا مولودی با معصومه اردلان نیا، پزشک متخصص جراحی زنان و زایمان به خاطر شکوەی عادی شوهر متوفی که به دلیل آە و ناله همسرش رنج می برده است، پزشک از انجام وظیفەاش سرباز می زند، در ضمن پزشک نامبرده شوهر خود را نیز برای دعوا به بیمارستان فرا خوانده است و ایشان از موقعیت پدر نوزاد سوءاستفادە کردە و مشاجره به فحاشی و پرخاشگری کشیده است و دکتر مذکور مردم شهر مریوان را هم بی معرفت، قاتل، لات و چاقوکش خطاب کرده است”.

این فعال حقوق زنان در ادامه افزود: ” پزشک بعد از این مشاجرات لفظی رکیک، ادعا می کند تا پایش را نبوسند عمل سزارین را انجام نخواهد داد، سپس پدر با وجود شرایط پیش آمدە از پزشک خواهش و التماس می نماید. پزشک در نهایت با کمال بی میلی و بی دقتی عمل سزارین را انجام دادە، هیچ توصیەی ویژەای در این مورد به پرستاران نکردە و به آنها گوشزد هم کردە است کە امشب با من هیچ تماسی نداشتە باشید کە خیلی خستە و اعصابم خرد شدە است.”

لیلا محمدی در ادامه افزود: ” این در حالی است کە پرستاران هم در انجام وظیفەی خود کوتاهی کردەاند، بعد از هر عمل جراحی پرستار هر ۱٥ دقیقه یکبار باید علائم حیاتی بیمار را کنترل و اعلام نمایند، این در حالی است کە همراە بیمار بە صراحت اذعان نمودە است کە با اصرار خودش دو بار پرستاران را به اتاق بیمار آورده و آنها نیز با بی رغبتی خاصی می گویند کە چیزی خاصی نیست و حال بیمار طبیعی است. بیمار بر اثر خونریزی شدید داخلی و مداوم و افت فشار  و سهل انگاری و کم کاری پرستاران بعد از ٥ ساعت دچار شوک شدید شدە و به اغماء فرو می رود و در نهایت جانش را از دست می دهد.”

پزشو پرستاران با درک وخامت اوضاع بر اثر سهل انگاریشان بیمار را به اتاق عمل برده و بعد از مدتی اعلام می نمایند که حال بیمار رو به بهبودی است اما حدود ساعت ۱۲ اعلام می کنند که بیمار علیرغم  تلاش مداوم پزشکان بیمارشان فوت نموده است.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here