طی چهار روز اخیر 5 نفر از شهروندان مدنی شهرهای بانە، سردشت و ارومیە از طرف نیروهای رژیم ایران کشته و زخمی شده اند

0
609

روژی کورد : عصر روز سەشنبە 8 تیرماە 1395 شمسی، یک کولبر کورد منطقەی مرگور ارومیە بە دلیل تعقیب و گریز از سوی نیروهای رژیم ایران از ارتفاعات کوە سقوط کردە و جان خود را از دست داد.

“محمدرشید یوسف پور”، اهل روستای “نوی”ی منطقەی مرگور ارومیە بە دلیل تعقیب و گریز ماموران انتظامی از ارتفاعات کوه به پایین دره سقوط کرده و بالفور جانش را از دست داد.

گفتە میشود محمدرشید با جمعی دیگر از کولبران منطقەی مذکور در ناحیەی “گەلی بنار” از سوی نیروهای رژیم ایران مورد تعقیب و گریز قرار گرفتە و بعد از سقوط از ارتفاعات بلافاصلە جان خود را از دست میدهد.

همچنین  7م تیرماه 1395 شمسی و تنها یک روز قبل از این اتفاق، دو برادر از اهالی روستای گویزیلە از توابع شهر سردشت بە نامهای لطیف و فاروق (رئوف) عادلخانی، فرزندان اسماعیل از سوی نیروهای رژیم مورد تهاجم قرار گرفتە و هر دو برادر کشتە شدند.

از دیگر سو روز یکشنبە مورخ 6م تیرماه سال 1395 شمسی، هنگام تعقیب کاسبکاران کورد از سوی نیروهای انتظامی رژیم ایران در شهر بانە، دو شهروند مدنی زن بە نامهای “فاطمە” (همسر فرشید) و “گرمیان” (همسر محمد هەلۆ)، بە وسیلەی خودروهای نیروی انتظامی زیر گرفتە میشوند و یکی از آنان جان خود را از دست داد و حال دومی نیز بسیار نامساعد گزارش شده است.

نظرات

پاسخی بگذارید