دختران کوردی که در پی تجاوز نیروهای اطلاعات رژیم ایران در سکوت اقدام به خودکشی میکنند. ((مصاحبه))

0
12659

روژی کورد: از ابتدای بقدرت رسیدن رژیم اسلامی ایران و اعلام جهاد خمینی علیه مردم کوردستان ایران، نیروهای نظامی و اطلاعاتی رژیم ایران جدای از کشتار و ژینو ساید کوردها ، از هیچ اقدام و جنایت ضد بشری در کوردستان دریغ نورزیده اند.
زندان و اعدام ، قتل و تجاوز ، گلوله و آتش سهم کوردها از انقلاب اسلامی ایران از سال ١٣٥٧ تاکنون بوده است.

این پیام خمینی که نباید دختران باکره اعدام شوند و اول باید توسط پاسداران به آنها تجاوز شود و بعد اعدام شوند ، همیشه در سیاست جمهوری اسلامی ایران پیرو شده است، خمینی فتوا میدهد که : «قبل از اعدام دختران باکره باید به آنها تجاوز شود تا به بهشت نروند»

ایت الله منتظری در کتاب خاطراتش مینویسد ”بسیاری از فعالین سیاسی که دستگیر میشدند،‌ دختر بودند و آنها را به جرم محاربه اعدام می کردند…. من به مقامات قضائیه و زندان اوین و سایرین به نقل از امام گفتم که نباید دختران را اعدام کرد و به قاضی ها گفتم که برای دختران فرمان اعدام ننویسید. این چیزی است که من گفتم ولی آنها صحبتهای مرا تحریف کردند” و از قول من گفتند: «دختران را اعدام نکنید. اول یک شب با آنها ازدواج کنید و بعد آنها را اعدام کنید.»
این اذعان صریح به تجاوز سیستماتیک به دختران در زندان از سوی پاسداران و شکنجه گران می باشد.
تجاوز جنسی به زندانیان به دختران محدود نمی شد، بلکه همه زندانیان زن از دختران نوجوان تا زنان مسن را در بر می گرفت که به طور مداوم به طور وحشیانه ای در معرض این رفتارها قرار می گرفتند.
بسیاری از زندانیان زن در اثر تجاوز پاسداران، مشاعر خود را از دست دادند.

همچنین مصباح یزدی از سران ولایت فقیه به برخی از سوالات در مورد تجاوز به زندانیان اینگونه فتوا میدهد:

سوال: آيا بازجو ميتواند به زنداني تجاوز جنسي کند تا اعتراف بگيرد ؟

ج – احتياط واجب آن است که قبل از اينکار حتما وضو بگيرد و هنگام عمل ذکر گويد .اگرزنداني زن است هم از فرج و هم از دوبر دخول اشکال ندارد بهتر است در محل بازجويي کس ديگري نباشد . اما اگر زنداني مرد است احوط است در حضور ديگر باز جويان دخول صورت گيرد .

سوال: اگر زن زنداني حامله شود تکليف چيست ؟ يا آن فرزند حرامزاده است ؟

ج – فرزند ضعيفه ضد ولايت مطلقه فقيه مطابق نص قران مجيد در هر صورت حرامزاده است چه توسط بازجو باردار شود چه توسط شوهرش . اما اگر بازجو فرزندي طفل متولد شده را گردن نهد ، بنابر احتياط واجب طفل حلالزاده و شيعه اثني عشري است .

سوال: آيا تجاوز جنسي در زندان به مردها و پسران جوان لواط محسوب نمي شود ؟

خير . چون زنداني بدون ميل و رغبت به آن تن داده است . البته اگر جوان مفعول را خوشامده باشد احتياط مستحب آن است که ديگر اين عمل تکرار نگردد .

سوال: تجاوز به دختران باکره در زندان چه حکمي دارد ؟

ج – اگر قرار است زن را اعدام کنند ، براي بازجو به اندازه يک حج تمتع واجب صواب دارد و به همان اندازه بر گناهان دختر افزوده ميشود . اما اگر زنداني قرار نيست اعدام شود ، به اندازه زيارت کربلا براي بازجو صواب دارد ..

مرکز روژی کورد با  خانم الف. ک  از مهاباد که نزدیک به  دو هفته را در بازداشت نیروهای اطلاعاتی رژیم ایران بوده است و در این مدت بارها توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است ، گفتگویی کوتاه انجام داده است.

روژی کورد: شما چگونه و به چه دلیلی بازداشت شدید؟

الف.ک: من در رشتە حقوق فارغ التحصیل شده بودم و در دانشگاه با جمعی از دوستان کورد آشنا شدم که علیه رژیم ایران فعالیت تبلیغی انجام میدادند، من نیز به جمع آنان پیوستم ، بعد از چند ماه کار مخفیانه و تبلیغ در مورد سیاستهای تبعیض آمیز رژیم در کوردستان ایران ، مخفیانه سفری به کوردستان عراق داشتم و آنجا با جمعی از همفکرانم که در کوردستان عراق حضور داشتند، دیداری داشتم و در مورد مسائل سیاسی و وضعیت کوردستان ایران صحبت کردیم، در راه بازگشت توسط نیروهای رژیم ایران بازداشت شدم و به من گفتند که شما با ضد انقلاب در ارتباط هستید.

روژی کورد: چند وقت در بازداشت بودید؟

الف.ک : من بمدت دو هفته در بازداشت بودم، اما آزار و شکنجەای که شدم زمان را برایم به سالها زندان تبدیل کرد، هر چند من تمام اتهامات را رد کردم و گفتم که بە دیدار فامیلهایم در سلیمانیە کوردستان عراق رفته ام اما آنها باورم نکردند و مرا دستگیر کردند.

روژی کورد: چگونه شکنجه شدید؟

الف.ک : (( با گریه،،، گریه‌های او ما را ناچار کرد که گفتگو را کوتاه کنیم چون از لحاظ روحی و جسمی در شرایط نامساعد بسر میبرد.))
هوا سرد بود و در اتاقی که سراسر سیمان کاری شده بود و تنها یک پتو را در اختیارم گذاشته بودند، از من بازجویی میکردند، من انکار میکردم که فعالیت سیاسی داشته ام، زنی که مرا بازجویی میکرد، میگفت اگر خودت اعتراف نکنی، بازجوهای مرد میان و ازت اعتراف میگیرن.
دو روزی بود که در بازداشت بسر میبردم که دو مرد ریشدار وارد اتاق بازجویی شدند و با نهایت بیرحمی و وحشیگری لباسهایم را از تنم در آوردند و من آنقدر دست و پا زدە بودم و جیغ و فریاد کشیده بودم که در حالت بیهوشی بودم، آنها هر چە خواستند با من انجام دادند و مرا لخت در اتاقم رها کردند، در واقع به من تجاوز شدە بود…(( گریه مداوم )) از خودم ، از تنم و از همە دنیا بدم می آمد، دوست داشتم هر طوری شدە خودم را خلاص کنم و خودم را بکشم، نمیدانم از ناراحتی بیش از حد چگونە سکته نمیکردم و نمیمردم. تعریف آن لحظه برایم سخت و درد آور است، واقعا از لحاظ روحی حالم بد است و نمیتوانم بیشتر در اینباره صحبت کنم .

روژی کورد: چند وقت در بازداشت بودید و چگونه آزاد شدین ؟

الف.ک : حدود دو هفته در بازداشت بودم و گفتند که آزادت میکنیم، چون هیچ مدرکی از فعالیت سیاسی من نداشتند، به من گفتند که از اینکه بهت تجاوز شده  نباید چیزی به کسی بگی، من هم هر چه میگفتند و بهم میدادن امضا میکردم و میگفتم ، آزادم کنید ، چیزی نمیگویم.
بعد از آزادی دو بار قرصهای زیادی مصرف کردم که بمیرم، اما هر بار نجات پیدا میکردم، تا اینکه با درک شرایط روحی ام از سوی خانواده ام ، پیشنهاد داده شد که برایم هزینە کنند و مرا از ایران خارج کنند و در نهایت ناچارا ایران را ترک کردم .
شرایط روحی بسیار بدی دارم، حتی در خارج از ایران هم اگر پلیس یا نیروی نظامی را میبینم ، ترس تمام وجودم را فرا میگیرد و حالت تهوع به من دست میدهد، همیشه در ترس بسر میبرم و احساس میکنم مدام کسی مرا تعقیب میکند، کابوسهای شبانە در خواب ول کنم نیستند و هر شب بە سراغم میآیند.

روژی کورد: با سپاس از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

فیلمی از اعتراف نینا اقدم (( آذر ال کنعان ))  یک شیرزن کورد سنندجی  کە در زندانهای رژیم ایران مورد تجاوز قرار گرفتە است 

 

 

فتوای مصباح یزدی در رابطه با تجاوز به دختران و مردان اعدامی

نظرات