یادواره: پنجاه و سه سال پیش سه تن از رهبران الاحواز اعدام شدند

0
2748

روژی کورد: پنجاه و سه سال از اعدام سه تن از رهبران أحوازی بنامهای : محیی الدین ال ناصر،عیسى المذخور و دهراب اشمیل توسط نیروهای ایرانی گذشت.

۵۳سال پیش مصادف با چنین روزی ۱۳.۶.۲۰۱۳ مقامات پهلوی ایران (در زمان حکومت محمد رضا شاه ) سه نفر از رهبران أحوازی را اعدام کرد که این سه نفر در تاریخ ۲۵.۱۱.۱۹۶۳ دستگیر کرده و آنها را به تشکیل سازمان عربی با هدف آزادی أحواز وپیوستن به جهان عرب متهم ساخت .

مقامات ایرانی سه زندانی را در سلول های انفرادی به مدت هفت ماه و با اعمال بدترین نوع شکنجه ها برروی آنها حکم اعدام این سه تن را صادر کرد.که در سپیده دم ۱۳.۰۶.۱۹۶۴ در پادگان نظامی ۹۲ زرهی در أحواز تیرباران شدند.

و از آنجا که قوانین بشر بین الملل بین المللی تأکید براحترام و رفتار منصفانه اسرای جنگی را دارد اما مقامات ایرانی این قوانین را نقض و آنها را اعدام کرد.

شرح مختصر ی از سه رهبر أحوازی اعدام شده :

اسم : محیی الدین الشیخ حمیدان الناصر الکعبی
تاریخ تولد : ۱۹۲۲

وضعیت تاهل: متاهل و دارای چهار فرزند
تاریخ دستگیری: ۲۵/۱۱/۱۹۶۳، به اتهام تشکیل یک سازمان عربی به دنبال آزادی احواز و پیوستن به جهان عرب.
تاریخ شهادت: در صبح روز شنبه ۱۳/۶/۱۹۶۴، در اردوگاه احواز به ضرب گلوله کشته شد
اسم : دهراب اشمیل الناصری الکعـبی

تاریخ تولد : ۱۹۲۷
وضعیت تاهل: متاهل و دارای چهار فرزند
تاریخ دستگیری: ۲۵/۱۱/۱۹۶۳، به اتهام تشکیل یک سازمان عربی به دنبال آزادی احواز و پیوستن به جهان عرب.
تاریخ شهادت: در صبح روز شنبه ۱۳/۶/۱۹۶۴، در اردوگاه احواز به ضرب گلوله کشته شد

اسم : عیسى المذخور النصاری
تاریخ تولد : ۱۹۳۷

تاریخ دستگیری: ۲۵/۱۱/۱۹۶۳، به اتهام تشکیل یک سازمان عربی به دنبال آزادی احواز و پیوستن به جهان عرب.
تاریخ شهادت: در صبح روز شنبه ۱۳/۶/۱۹۶۴، در اردوگاه احواز به ضرب گلوله به مقام رفیع شهادت دست یافتند

روحشان شاد و یادشان گرامی .

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.

نظرات