اعتراض مادران، خواهران وخانواده هاى زندانيان زندان عرب اهوازى در زندان مركزى شيبان اهواز از جمله مادران جابر و مختار آلبوشوكه بدليل منع ملاقات ، شكنجه و پرونده سازى جديد

174
1345

زندانيان سياسي اهواز كه به علت اعتراضات در پى شيوع كرونا شكنجه شده و با پرونده‌هاى جديد مواجه شده ، در سلولهای انفرادی حبس شده و به اعتصاب غذای خود ادامه ساده و وضعیت جسمانی اکثر آنان وخیم شده است.
اسامی زندانيانى كه هنوز در اعتصاب غذا هستند عبارتند از: سيد جابر آلبوشوكه وبرادرش سيد مختار آلبوشوكه، على مجدم ، معين خنفرى، جميل حيدرى، جاسم حيدرى، عبدالرزاق عبيداوي.
در پی اعتراضات زندان مرکزی اهواز به دلیل عدم اعطای مرخصی‌ها و شمول عفو به دلیل شیوع کرونا ، این زندانیان در مورخ روز ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ (۳۱ مارس ۲۰۲۰) به اداره اطلاعات اهواز منتقل شده‌ بودند ، پس از دو هفته بازجویی و شکنجه در بازداشتگاه‌های مخوف و سری ، در ۲۵ فروردین (۱۳ آوریل ۲۰۲۰) به زندان بازگردانده شدند اما وضعیت آنان در نتیجه دردها و جراحات ناشی از شکنجه وخیم گزارش شده است.
شکایت صورت گرفته به اتهام مشارکت در اعتراضات توسط اداره کل زندانهای خوزستان و نیز مدیریت زندان شیبان اهواز صورت گرفته و پروندها به دادگاه بخش باوی در شهر ملاثانی فرستاده شده که زندان شیبان در محدوده اداری آن واقع شده است.
اسامی زندانیانی که پرونده‌سازی های جدید شامل آنان شده عبارتند از: محمد على عمورى ، سيد جابر آلبوشوكه ، سيد مختار آلبوشوكه ، عبدالامام زايري، زهير ( عبدالزهرا) هليچى ، عبد الرضا عبيداوي ، عبدالرزاق عبيداوي ( برادر عبدالرضا) ، ، علي كعب عمير ، معين خنفری ، علي مجدم ، جاسم حيدرى، جميل حيدري ، ميلاد ناصرى ، اسكندر مقدم ، محمد آذری.
پرونده سازی صورت گرفته علیه اغلب زندانیان سیاسی صورت گرفته از جمله زندانیان سیاسی قدیمی مانند رحيم عفراوى که ٢٠ سال در زندان است و ناظم بريهي ١٨ سال در زندان است و هر دو حكم ابد دارند. همچنین على منبوهى ٢٠ سال در زندان است و حكم ابد دارد به علاوه يحيى ناصرى ١٥ سال در زندان است و حكم ابد دارد.
از سوي ديگر سه زندانی سیاسی محكوم به اعدام به نامهای حسین سیلاوی و علی خسرجی و ناصر خفاجی هنوز در اطلاعات هستند و سرنوشتشان معلوم نیست.
حتی زندانیانی كه حكمشان تمام شده مانند ميلاد ناصرى، حسين حردانى، على سليماني، احمد ثعالبى وغیره به خاطر همين پرونده های مربوط به اعتراضات آزاد نشدند.
هنوز تمامی ملاقاتها از روز اعتراضات ممنوع است و تماسهای تلفنی فقط هر چند روز به مدت يك دقيقه است و زندانی فقط حق دارد خبر دهد كه حالش خوب است كه ممكن است اگر كسى جواب ندهد تماسش را از دست بدهد.

سازمان حقوق بشر اهواز

 

174 COMMENTS

Comments are closed.