صدور حکم یک سال و نیم حبس برای دو فعال  زیست محیطی شهرستان بوکان

0
1013

که  دو فعال میحط زیستی شهرستان بوکان به نامهای “حامد سپهری” و “جعفر امینی” که شب ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۶ شمسی برابر با 11 مارس 2018 از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده بودند، مجموعا به سه سال حبس محکوم شدند.

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، که  دو فعال میحط زیستی شهرستان بوکان به نامهای “حامد سپهری” و “جعفر امینی” که شب ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۶ شمسی برابر با 11 مارس 2018 از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده بودند، از سوی دستگاه قضایی ایران بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام ” در مجموع به یک سال و نیم حبس محکوم شده اند.

بر اساس این گزارش حامد سپهری“ به یک سال حبس و  ”جعفر ابراهیمی“ به شش ماه حبس محکوم شده است.

حکم حبس این دو فعال زیست-محیطی کورد توسط دادگاه انقلاب ارومیە در 5 اردیبهشت ماه 1397 شمسی برابر با 25 آپریل 2018 صادر شدە و اخیرا به این دو فعال کورد ابلاغ شده است.

همزمان با دستگیر شدن این دو عضو انجمن محیط زیستی “ولات”، چند نفر دیگر از اعضای این انجمن، از سوی نیروهای وزارت اطلاعات شهر بوکان به این اداره احضار شدە و بعد از چند روز بازجویی و تهدید آزاد شده اند.

انجمن “ولات” در زمینه‌ی محیط زیستی و فعالیتهای مدنی در منطقه موکریان در شرق کوردستان فعالیت دارد، طی سه سال گذشته از سوی نیروهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران ایران، چندین تن از فعالین مدنی و اعضای سرشناس این انجمن، تحت فشار قرار گرفته و بارها به نهادهای امنیتی فرا خوانده شده‌اند.

فرمانداری شهر بوکان مجوز این انجمن را تاکنون سه بار ابطال نموده و فعالیتهای این گروه از طرف نهادهای امنیتی رژیم متوقف شده و تمامی اعضای این انجمن، بارها تهدید شده اند.

این دو فعال زیست- محیطی کورد، روز سەشنبە 28 فروردین 1397 برابر با  17 آپریل 2018 پس از حدود چهل روز  بازداشت با تودیع وثیقە ٥٠ میلیون تومانی برای هر کدام و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدە بودند.