اعتصاب غذای شمارى از زندانيان اهوازی در زندان شيبان در اعتراض به شرايط بد زندان

0
413

شمارى از زندانيان اهوازی در زندان شيبان در اعتراض به شرايط بد زندان و صدور قرار وثيقه هاى سنگين اعتصاب غذا كردند

مروفایتی: شمارى از زندانيان اهل شهر حميديه در زندان شيبان (مجتمع حرفه آموزى اهواز) بدليل شرایط بد زندان و صدور قرار وثيقة با مبالغ هنگفتی از سوى دادگاه انقلاب در ازاى آزادى آنها،چندين روزى است كه اعتصاب غذا کرده اند.

اسامى زندانيانى كه اعتصاب غدا كردند،بشرح ذيل است:

عادل عبياوى پور(عبيات)25 ساله،مهدى مجدى عبيداوى،باقر عبيداوى،بشير تميمى،حمزه ساعدى فرزند عباس،محمد شاخى،على شاخى فرزند منصور و احمد عفرى فرزند عبدالرضا،29 ساله كه بيش از 4 بار بدليل فعاليتش بازداشت شده بود، همگى اين افراد اهل شهر حميديه وبدليل گرايش به مذهب اهل سنت بازادشت شدند.

بِنَا به گزارش فعالين حقوق بشر؛ زندانيان فوق بيش از ده ماه در زندان شيبان در حبس هستند و قرار بازداشت آنها به طور مستمر تمدید می‌شود بدون اينكه پرونده هاى آنها در دادگاه انقلاب اهواز بررسى شود و هنوز وضعیت آنها نامشخص و تعیین تکلیف نشده است. مقامات قضائى و مسؤلين زندان بجاى جواب به درخواست آنها، خانواده هایشان را تهدید کردند که اگر اين زندانيان به اعتصاب خود ادامه دهند، آنها را به سلول های انفرادی منتقل مى كنند.