رامین حسین پناهی فعال سیاسی کورد به اعدام محکوم شد

0
532

رامین حسین پناهی، فعال سیاسی کورد که روز 23 ژوئن از نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، از سوی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شد.

روژی کورد: رامین حسین پناهی به دلیل عضویت در حزب “کومله” به اعدام محکوم شده است.

بنا بر اظهارات امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی در این باره، «رامین حسین پناهی هم‌اکنون در بازداشتگاه ادارە‌ اطلاعات سنندج تحت بازداشت نیروهای اطلاعاتی قرار دارد، در حالی کە در این مدت خانوادە ما 23 بار بە این ادارە مراجعە کرده و جویای وضعیت رامین شدەاند که متاسفانه تاکنون ادارەی اطلاعات سنندج در مورد سلامتی و سرنوشت برادرمان هیچگونه پاسخ مشخصی به آنها ندادەاند».

گفته می شود، صبح روز سەشنبە 9 ژانویه/ 19 دی ماه 1396 شمسی، رامین حسین پناهی بعد از “دویست روز” ماندن در سلول های انفرادی سپاە و ادارە اطلاعات بە زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

رامین حسین پناهی فعال سیاسی کورد اول تیرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت شده بود. کە از آن زمان تاکنون در بازداشت ادارە اطلاعات و اطلاعات سپاە بسر بردە است.

پیشتر در ۹ تیرماه ، سازمان عفو بین الملل که مقر آن در لندن است با انتشار بیانیه ای، بازداشت رامین حسین پناهی و چهار عضو خانواده اش را به مثابه ” ناپدید شدن اجباری” خواند و خواستار آشکارا شدن سرنوشت و محل نگهداری آنان و همچنین شفاف سازی در رابطه با وضعیت رامین حسین پناهی شده است شد.