کشته شدن دو کولبر در بانه اعتراض مردم این شهر رادر پی داشت.

0
882

دو کولبر دیگر شهرستان بانه بر اثر شلیک مستقیم و عمدی نیروهای هنگ مرزی این شهرستان، جان خود را از دست دادند، این مسئله نارضایتی مردم این شهر رادرپی داشت.

مروفایتی: بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، بامداد روز چهارشنبه 10 ژانویه برابر با 20 دی ماه 1396 شمسی، نیروهای هنگ مرزی شهرستان بانه به کولبران شلیک نموده نموده و در نتیجه این تیراندازی دو تن از کولبران کشته شدند. این مسئله نارضایتی و تجمع اعتراضی مردم شهر بانه را درپی داشت.

بر اساس این گزارش، دو کولبر بنامهای “قادر بهرامی”، 44 ساله و اهل روستای “وزمله” و “حیدر فرجی”، 21 ساله و اهل روستای ششه، بامداد روز چهارشنبه 10 ژانویه برابر با 20 دی ماه 1396 شمسی، بر اثر شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی این شهرستان جان خود را از دست داده اند.

پس از کشته شدن این دو کولبر کورد، مردم ناراضی شهرستان بانه جلوی فرمانداری و بیمارستان این شهر تجمع کرده و خواستار پایان دادن به کشتار و شلیک به کولبران شده اند.

ناراضیان پس از حاضر نبودن مسئولین به پاسخگویی، در اصلی ساختمان فرمانداری بانه را شکسته و بدان داخل شده اند. فرماندار در محل کار خود حاضر نبوده است اما مسئولین دیگر به مردم وعده داده اند که درخواستهای آنها را منتقل نمایند.

بر اساس آمارهای ثبت شده در مرکز آمار سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، طی سال 1396 شمسی تاکنون، 10 تن از کولبران اهل شهرستان بانه بر اثر شلیک مستقیم نیروهای رژیم اسلامی ایران، جان خود را از دست داده اند.