تحمیل 18 ماه حبس بر یک فعال دانشجوئی کورد از سوی دادگاه انقلاب ارومیه

0
610

مروفایتی: بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر کوردستان، یک فعال دانشجوئی کورد اهل شهرستان اشنویه، طی هفته گذشته، از سوی دادگاه انقلاب ارومیه، به تحمل 18 ماه حبس محکوم شده است.

بنا بر این گزارش، “علی آراسته”، فعال دانشجوئی کورد اهل روستای “خورشت” از توابع شهرستان اشنویه که طی فروردین ماه 1396 شمسی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دانشگاه پیام نور شهرستان اشنویه دستگیر و سپس به اداره اطلاعات شهرستان ارومیه منتقل شده بود، از سوی شعله 1 دادگاه انقلاب شهرستان ارومیه به تحمل 18 ماه حبس محکوم شده است.

اتهام این فعال دانشجوئی کورد اهل اشنویه، “همکاری و عضویت در احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران” عنوان شده است.

ریاست جلسه دادگاهی این فعال دانشجوئی وی را قاضی چابک، برعهده داشته است.

از سوی دیگر، روز چهارشنبه 25 مردادماه 1396 شمسی، یک فعال دانشجوئی کورد دانشگاه “باختر” شهر ایلام از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده است. همچنین روز شنبه 21 مرداد نیز یک شهروند کورد اهل سرپل ذهاب به مدت 48 ساعت دستگیر و بازداشت شده است.

بنا بر این گزارش، روز چهارشنبه 25 مردادماه 1396 شمسی، “سهیل محمدپور”، دانشجوی دانشگاه باختر ایلام و فعال دانشجوئی و از همکاران مجله دانشجویی استان ایلام، به علت انتشار مطالب انتقادی از سوی حفاظت اطلاعات سپاه دستگیر شده است.