انفجار مین در ایلام مرگ یك کورد را به همراه داشت

0
532

مروفایتی: در منطقه‌ی شرهانی دهلران از توابع ایلام در كوردستان روژهلات موجب کشته و زخمی شدن دو نفر گردید.

بر اثر این انفجار احمد جلیزی ۳۲ ساله همان لحظه‌ی انفجار جان سپرد. و قربانی دوم که برادرزاده جلیزی با مشخصات محمد جلیزی از ناحیه پا به شدت مجروح شد . که محمد جلیزی با وجود وخامت جراحت به سختی خود را به جاده‌ای که تنها جهت استفاده نظامی احداث گردیده بود، رساند .

که دو تن از چوپانان آن منطقه به صورتی اتفاقی با محمد جلیزی برخورد کرده و با کمک این دو چوپان عرب، محمد جلیزی از مرگ رهای یافت .