صدور حکم اعدام و ٧٥ سال زندان برای ٦ فعال سیاسی کورد در دیوان عالی ایران نیز تایید شد

0
820

مروفایتی: بنا به گزارش “شبکە حقوق بشر کردستان”، روز پنج‌شنبە هفتە گذشتە ٢١ بهمن‌ماه 1395 شمسی، یکی از شعبات دیوان عالی در قم بدون توجه به دفاعیات وکیل پرونده و تنها بر اساس اعترافات تلویزیونی شش شهروند کورد اهل روستای گاومیش گولی میاندواب، حکم صادره از دادگاه کیفری میاندوآب را عینا تایید کرده و این حکم رسما به وکیل آنان نیز ابلاغ شده است.

 این ٦ شهروند کورد که اهل روستای “گاومیش گلی” میاندوآب می باشند ١٣ شهریورماه 1395 شمسی از سوی دادگاه کیفری این شهر بە اتهام “شرکت در قتل یکی از اعضای بسیج” بە احکام سنگین محکوم شدە بودند.

کمال احمدنژاد، هلمت عبداللهی، مصطفی طه‌زاده، سلیمان کری، میلاد عبدی سعید سیاهی در حالی به کشتن (هاشم زینالی) یکی از اعضای سپاه پاسداران متهم شده‌اند، که بنا به گفته‌ی یکی از اهالی روستای گاومیشگولی در میاندوآب، هاشم زینالی در جریان تسویه‌ حساب درون سازمانی سپاه پاسداران کشته شده است.

احکام صادرە بە صورت ذیل می‌باشد؛

١_کمال احمد نژاد محکوم بە اعدام.

٢_ هلمت عبدالهی محکوم بە تحمل ١٥ سال حبس.

٣_ سلیمان کوری محکوم بە تحمل ١٥ سال حبس.

٤_ میلاد عبدی محکوم بە تحمل ١٥ سال حبس.

٥_ سعید سیاهی محکوم بە تحمل ١٥ سال حبس.

٦_ مصطفی طه زادە محکوم بە تحمل ١٥ سال حبس.

هم‌اکنون کمال احمدنژاد بە عنوان متهم درجە اول و سلیمان کوری بە دلیل ناتوانی از پرداخت وثیقە در زندان میاندوب محبوس بودە و بقیە با تودیع وثیقە ٣٠٠ میلیون تومانی آزاد هستند.