دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند

0
766

بامداد روز جاری دو زندانی شامل یک زندانی معلول و بیمار که در بهداری زندان نگهداری می شد، با اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند.

سپیده دم امروز دوم بهمن ماه ۹۵، حکم اعدام دو زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.

هویت و جزئیات پرونده احراز شده این دو زندانی توسط هرانا به قرار زیر است:
۱ـ قبل علی باپیر (معلول)/ با اتهام حمل و نگهداری ۳۰۰ گرم هرویین/ به دلیل بیماری در بهداری زندان تحت مراقبت نگهداری می شد

۲- سینا حسین پور ۲۲ ساله/ از بند جوانان / با اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر

این زندانیان روز گذشته جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند.

گفتنی است یکی از این افراد دارای معلولیت جسمی بود به طوری که دوپای خود را ازدست داده و با ویلچر حرکت می کرد.