سقز: دو جوان کورد از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت شدند

0
1060

دو جوان کورد شهرستان سقز به طور همزمان از سوی ماموران اداره اطلاعات این شهر، بازداشت و به مکانی نامعلوم انتقال داده شدند.

مروفایەتی: برطبق گزارش خبرنگار مروفایه تی از شهرستان سقز، ساعت 22 شب چهارشنبه 24 شهریورماه 1395 شمسی، دو جوان شهرستان سقز بطور همزمان و در خانه یکی از این دو شخص دستگیر و بازداشت شده اند.

خبرنگار مروفایەتی هویت این دو جوان کورد را صلاح کاک میرزا، فرزند رحیم و 24 ساله و آلان علیپور، فرزند طه و 21 ساله عنوان کرده است.

این دو جوان کورد در ادامه بازداشت شهروندان کورد کوردستان شرقی از سوی ماموران رژیم جمهوری اسلامی ایران و در منزل آلان علیپور بازداشت شده اند

یک شاهد عینی در اینباره به مروفایەتی گفت: “4 تن از ماموران اداره اطلاعات و در حالیکه تنها خواهر و مادر آلان در منزل بودند، این دو جوان را دستگیر و تمامی منزل را تفتیش نمودند”.

منبع مروفایەتی همچنین افزود: “ماموران اداره اطلاعات هنگام دستگیری این دو جوان کورد، اقدام به ضرب و شتم آلان نموده اند و وی را کتک زده اند”.

گفته می شود صلاح کاک میرزا، مدتی قبل نیز از سوی اداره اطلاعات سقز دستگیر و بعد از مدتی آزاد شده بود.

تاکنون هیچ اطلاعی از علت دستگیری، مکان بازداشت و نیز وضعیت روحی و جسمی این دو جوان بازداشت شده کورد در دست نیست.