رادیو فردا و صدای آمریکا به کدام سو خواهند چرخید

0
1581

با آغاز بکار دولت دانالد ترامپ، رسانه‌های فارسی زبان که با بودجه‌ی کنگره فعال هستند، احتمالا نیز با تغییر در مدیریت، ساختار پرسنل و سیاست رسانه‌ای روبرو خواهند شد.

به گزارش رسانه‌‌ها دلیل از بازنگری در ساختار و سیاست رسانه‌ای در بخش فارسی صدای آمریکا و رادیو فردا، به دلیل نفوذ بیش از حد عناصر “اصلاح طلب” رژیم ایران ایران در این رسانه‌ها صورت می‌گیرد.

هدف از از تغییر سیاست رسانه‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا مقابله فوری با تبلیغات ضد آمـریکایی و همچنین موازی کردن سیاست این رسانه‌ها با سیاست‌های آمریکا خواهد بود.

بیشتر کاربران شبکه‌‌ای اجتماعی در پیج‌های پر خاتب فیسبوک اعلام کرده‌اند، به دنبال نفوذ جریانات مختلف رژیم و همچنین اخراج چهره‌های شناخته شده‌ی این رسانه‌ی فارسی زبان، از دنبال کردن خبرها و موضوعات این رسانه خودداری کرده‌اند.

از دیگر سو کاربران شبکه‌‌های اجتماعی در کوردستان نیز از نحوه‌ی پوشش خبرهای مربوت به کوردستان و یا اهمال اخبار کوردستان از سوی رسانه‌ی فارسی زبان صدای آمریکا اعتراض و انتقاد جدی کرده بودند.

آرش ناظری از کارمندان سابق صدای آمریکا در کامنتی در فیسبوک نوشته است: “من ازصدای امریکا استعفا دادم علتش این بودکه سردبیر جدید بخش خبر، فرزند رئیس آرشیو خامنه‌ای بود”.

در مدت اخیر نیز بیشتر کارمندان صدای آمریکا خواستار برکناری ستاره درخشش از سمت مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا شده‌ و او را به ایجاد ممیزی و سؤ مدیریت و بی کفایتی متهم کرده‌اند.

اخیرا نیز آماندا بنت مدیر کل صدای آمریکا در جلسه‌ای با کارمندان بخش فارسی صدای آ،ریکا و در پاسخ خطاب به کارکنان این بخش صداى آمریکا گفته :”پاسخى براى انتقادات شما دارم که فکر نمى کنم خیلى خوش تان بیاید. پیش از این که این مسولیت را قبول کنم کلى تحقیق و جستجو در گوگل کردم و متوجه شدم چقدر نارضایتى در بخش فارسى وجود دارد. من اتفاقا شخصا بسیارى از مدیران پیشین صداى آمریکا را مى شناسم و با آن ها مصاحبه کردم.همه آن ها گفتند بخش فارسى ناراضى ترین بخش بوده است. این وضعیت از سال ١٩٩٠ همین طور بوده است و همه مدیران در این باره اتفاق نظر داشتند. این مساله اى محدود به مدیریت من در صداى آمریکا نیست. با هر مدیرى که صحبت کردم گفت بخش فارسى ناراضى ترین بخش بوده است. من این حس را دارم که چیزهایى دیگرى این جا مى گذرد غیر از مشکل با مدیریت. بخش فارسى بیست و هفت سال است ناخشنود بوده و مشکل به مدیر بخش فارسى برنمى گردد و به عوامل دیگرى مربوط است».

به گفته‌ی کاربران شبکه‌های اجتماحی برنامه‌ی “صفحه آخر” با اجرا و تهیه مهدی فلاحتی، همکنون پر طرف‌دارترین بخش برنامه‌های فارسی صدای آمریکا است.

تاکنون تغێیرات ملموسی در بخش فارسی صای آمریکا و رادیو فردا ایجاد نشده است، اما طبق گزارشات منتشره این دو رسانه احتمالا با تغییر ساختار و سیاست رسانه‌ای همسو با سیاست رسمی دولت آقای ترامپ مواجه خواهند شد.

نظرات