اعراب سنی عراق در صدد تشکیل شورای عالی برگزاری همه‌پرسی هستند

0
1579

اعراب سنی عراق در صدد سازماندهی و تشکیل هیئت عالی برگزرای رفراندوم استقلال مناطق سنی‌نشین از حکومت شیعی_فرقه‌ای عراق وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند.

رهبران سنی اعلام کرده‌اند که با برگزاری همه‌پرسی آینده‌ی خود را در مورد تشکیل یک دولت مستقل خود در مناطق سنی‌نشین عراق رقم خواهند زد.

ربیع الجواری یکی از رهبران سنی‌ خواهان برگزاری همه‌پرسی به باس‌نیوز اعلام کرده، “همه‌پرسی استقلالی که در کردستان برگزار شد، مردم ستمدیده را در دیگر مناطق جهانی به خصوص در کشورهای دیکتاتوری تشویق کرده که برای سرنوشت خود اقدامی مشابه کنند.

علا النشوع، از اعضای خواهان تشکیل دولت در مناطق سنی‌نشین نیز به این منبع گفته، قبلا تلاش زیادی نمودیم که مناطق سنی‌نشین را به یک منطقه مستقل تبدیل کنیم، ما به دلیل وابستگی بعضی از سنی‌ها به حکومت مرکزی، این تلاش موفقیت آمیز نبود.

او همچنین گفته، که وجود حکومت مرکزی کنونی به معنی حضور جمهوری اسلامی در این مناطق است و تشکیل یک دولت مستقل این مساله را دچار دگرگونی خواهد کرد.

باس‌نیوز نوشته، سنی‌هایی که ساکن مناطق جنوبی کوردستان هستند، برای برگزاری همه‌پرسی و رهایی از دست حکومت شیعه عراق لحظه شماری می‌کنند.

تاکنون کشورهای عربی عمدتا سنی‌ نشین واکنشی نشان نداده‌اند، ما به نظر می‌رسد که با تشکیل یک منطقه‌ی سنی‌نشین مستقل مخالف نباشند، اما نگرانیها از آنجاست که حکومت شیعه عراق رسما در کنترل جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت.

به گفته‌ی کارشناسان مسائل سیاسی، در صورت تشکیل منطقه مستقل در مناطق سنی‌نشین، کریدور زمینی جمهوری اسلامی از تهران تا دمشق علی‌رغم هزینه‌ی دهها ملیاردی چندین ساله به طور کامل قطع خواهد شد و نفوذ منطقه‌ای این رژیم حتی از خود شهر تهران هم محدودتر خواهد بود.

با این حال و با بالاگرفتن خواست اعراب سنی‌، عراق روزهای پر طلاطمی را درپیش خواهد داشت، اما هرچه باشد، این خواستها پایانی برای حکومتهای دیکتاتور و تعین مرزهای جدید در خاورمیانه خواهد بود.

نظرات