پیشمرگان “حدک” در سردشت با سپاه پاسداران درگیر شدند

0
3188

روز گذشته تیمی از پیشمرگان حزب دموکرات کوردستان در منطقه مرزی سردشت به کمین تله‌ای انفجاری کارگاذاسته شده‌ی سپاه پاسداران برخورد کردند و دو تن از پیشمرگان کورد شهید شدند.

این تیم پیشمرگان کورد مابین روستاهای کانی زرد و وردی در منطقه‌ی “بلفت” سردشت به تله‌ها و مین‌های سپاه پاسداران رژیم اسلامی برخورد کرده‌اند.

در برخورد این تیم پیشمرگان کورد دو تن از پیشمرگان به نامهای آزاد آلی و امیر نستانی از اهالی سردشت شهید شده‌اند.

گفته می‌شود که سپاه پاسداران رژیم بعد از انفجار تله‌های انفجاری منطقه را توپباران کرده و درگیری میان پیشمرگان و کورد و سپاه پاسداران رژیم اسلامی به وقوع پیوسته است.

در این درگیری شماری از سپاهیان رژیم کشته  و زمی شدند، اما از تعداد کشته و زخمی‌ها خبر موثقی در دست نیست.

همزمان فرماندار رژیم در سردشت در گفتگو با ایرنا، درگیری میان پیشمرگان کورد و سپاه پاسداران رژیم را در سردشت تائید کرده است.

گفته می‌شود که سپاه پاسداران رژیم همکنون مناطق سردشت را به شدت میلیتاریزه کرده است و توپخانه‌ها در حالت آماده‌باش میىاشند.

 

نظرات