نادر کیانی مامور رسمی وزارت اطلاعات در پوشش خبرنگار

0
3005

روژی کورد: نادر کیانی اهل مشهد است اما به زبان کوردی تسلط خوبی دارد و بیشتر اخبار مربوط به احزاب کوردی مخالف رژیم در خبرگزاری های رسمی رژیم توسط او منتشر می شود. وی همچنین یکی از رابطین وزارت اطلاعات با روزنامه های دولتی رژیم می باشد.

نادر کیانی سالها پیش به دستور وزارت اطلاعات برای نفوذ در یکی از احزاب کوردی (کومه له) به سلیمانیه عراق رفت و سالها بعنوان مامور مخفی در این حزب کار کرد.

سرانجام پی به توطئه های و جاسوس بودن نادر بردی وی شود و دستگیر می شود اما در نهایت و در اثر معاملات و زدوبندهای سیاسی توسط آسایش سلیمانیه به صورت  پنهانی به کنسولگری رژیم ایران بازگردانده می شود.

نادر کیانی پس از بازگشت همچنان بعنوان مامور وزارت اطلاعات رژیم مشغول بکار می شود که می توان کارهای وی را اینگونه خلاصه نمود:

  • مسئول مستقیم پرونده های تسلیمی های کومەله و حزب دموکرات است.
  • نادر کیانی در پوشش خبرنگار در وزارت اطلاعات فعالیت می کند. وی چندین وبلاگ و سایت را مدیریت می کند و نقش بسیار فعالی در زمینه فعالیت بر علیه احزاب ایفا می کند.
  • نادر که بسیار مورد اعتماد رژیم جمهوری اسلامی است، تا کنون چند نفر تسلیمی را نیز بازجویی کرده است و این امر بویژه در اداره اطلاعات سقز بوقوع پیوسته است.

نادر کیانی اینک در فضای مجازی و به ویژه در فیسبوک به صورتی بسیار آشکارا مبادرت به پخش اخبار بر ضد مبارزات هویت خواهی کوردی می نماید.

از دیگر سو نادر اینک یکی از فعالین وزارت اطلاعات می باشد که به صورتی آشکارا اقدام به ایجاد برقراری به فعالین سیاسی کورد و به ویژه پیشمرگان احزاب کوردی در فضای مجازی می نماید و سعی دارد تا با وعده و وعید به دو کار مبادرت بنماید:

یک: کسب اخبار از این طریق از داخل احزاب و انتشار آنها در فضای مجازی و سایتهای رژیم تا با این روش چنان نشان بدهد که رژیم از تمامی مسائل درون حزبی احزاب کورد، مطلع است.

دو: تحریک اعضا و پیشمرگان احزاب کوردی جهت بازگشتن به ایران و یا پناهنده شدن به خارج. نادر تاکنون توانسته است از این طریق به بخشی از خواسته هایش برسد. برخی مستندات نیز در دست است که وی توانسته است تا از طریق پرداخت هزینه ها، حدود 10 نفر را به این شیوه به خارج از کشور بفرستد و مبالغ و هزینه های راه آنها را از 500 دلار تا 40 میلیون تومان، پرداخت نموده است.

لینک یکی از اکاونتهای فیسبوکی نادر کیانی

نظرات