لیلا زانا بە زبان کوردی ادای سوگند کرد

0
1183

خانم لیلا زانا پارلمانتار کورد امروز در پارلمان ترکیە دوبارە حاضر نشد بە زبان ترکی ادای سوگند بکند.
لیلا زانا متولد ١٩٦١ شهر دیاربکر کوردستان – ترکیە، در سال ١٩٩١ وقتی بەعنوان اولین زن کورد بە پارلمان ترکیە راه یافت حاضر نشد بە زبان ترکی ادای سوگند کند و بە همین دلیل ١٥ سال بە زندان محکوم شد کە پس از فشار اتحادیەی اروپا بە کشور ترکیە، نامبردە با تحمل ١٠ سال زندان، آزاد شد.
لیلا زانا امروز هم در پارلمان ترکیە کە نمایندەی شهر آگری است زمانی کە برای ادای سوگند رفت دوبارە بە زبان کوردی ادای سوگند کرد و بە جای “مردم ترک” گفت “مردم ترکیە” کە دنیز بایکال رئیس موقت پارلمان ترکیە از او برای دوبارە اداکردن سوگند دعوت میکند ولی خانم زانا پس از ادای سوگند بە زبان کوردی، صحن مجلس را ترک میکند.
٦ جایزەی بین المللی صلح و آشتی بخاطر تلاش لیلا زانا در این زمینە بە وی اهداء شدە است. نامبردە در مورد “قضیەی کورد” میگوید: “ما باید نکات مثبت را ببینیم و هرگز نا امید نشویم. ملت کورد با ملتهای ترک، عرب و فارس مشکلی ندارد و نجنگیدە است بلکە این سیستمها و دولتهای مرکزی اند کە خواستەاند هویت ملی را از ما بگیرند”.

نظرات