پایان همه پرسی استقلال کاتالونیا با شرکت ٣ میلیون نفر تا مقایسه جالب رفراندوم کاتالونیا و کوردستان در شبکه‌های اجتماعی

0
2600

همزمان با پایان همه پرسی استقلال کاتالون از دولت فاشیستی سپانیا، صندوقهای رای برای شمارش آرا به مکانهایی به دور ای چشم پلیس دولت فاشیستی ماریانا راخوی انتقال داده شدند.

بنا بر گزارش‌ها اقدامات پلیس سپانیا برای جلوگیری از رای‌گیری بیشتر محدود به شهر بارسلون بوده و در دیگر نقاط کاتالونیا تقریبا فعالیتی نداشته و رای‌گیری در جریان به طور عادی در جریان بوده است.

در جریان حمله وحشیانه پلیس سپانیا به مردم استقلال طلب کاتالون ٧۶١ نفر به ضرب باطوم و گلوله‌‌های پلاستیکی پلیس زخمی شده‌اند.

بنا بر گزارش‌ها عده‌ای از مردم در میدان خورشید مادرید تجمع کرده و خواستار استعفای ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا شده‌اند.

پلیس کاتالون که از مردم منطقه‌ای کاتالون بودند، هیچ اقدامی علیه مردم استقلال طلب نداشته‌اند، امری که خشم مردم سپانیا و شکایت از پلیس کاتالون را در پی داشته است.

دادگاه عالی کاتالون نیز اعلام کرده، که شکایاتی را علیه پلیس کاتالون دریافت کرده است، که در جریان رای گیری هیچگونه اقدامی علیه شهروندان کاتالونی نداشته است.

از دیگر سو همزمان بودن برگزاری رفراندوم استقلال کوردستان و استقلال کاتالون از دولت سپانیا، مورد بحث فعالین سیاسی را در پی داشته و مقایسات قابل توجهی را از این موضوع کرده‌اند.

یک کاربر تویتر نوشته است، همزمانی رفراندوم استقلال در کاتالونیا و کوردستان باعث شده تفاوت جایی را که دمکراسی و حقوق بشر نهادینه شده با جایی که نشده را بفهمیم.

کاربر دیگری نوشته، در دمکراسی اسپانیا پلیس با زور حوزه‌‌های رای گیری را در کاتالونیا پلمپ کرد، اما در رژیم سرکوبگر عراق حتی پلیس هم وارد عمل نشد.

اما این بروخوردهای اسپانیا با مردم کاتالون به دور از طعنه و طنز کاتربران نبوده و کاربری می‌نویسد، کشورهای مدعی دمکراسی شناگری خوبی هستند وگرنه آب ندیدن، پاش بیفته از میانمار بدترند.

کاربر دیگری نوشته، اسپانیا با این همه ادعای دمکراسی که دارد، با خشونت رفراندوم کاتالونیا را سرکوب کرد، حدس بزنید اگر دولت بغداد قدرت داشت چه بلایی سر کوردها می‌آورد.

اما یک کاربر دیگری معتقد است، اگر دولت کوردستان نیروهای پیشـمرگه را نداشت، همین بلایی سرش می‌آمد که امروز کاتالونیا تجربه کرد حتی خیلی بدتر.

همچنین در مورد استاندارد دوگانه با رفراندوم استقلال کوردستان و کاتالون، کاربری نوشته، نمی‌تونی بگی مخالف استقلال کوردستانی، اما از رفراندوم کاتالونیا حمایت می‌کنی. البته حق می‌دم دومی کلاسش بالاست.

دیگری نوشته، وقایع امروز کاتالونیا و یورش پلیس اسپانیا به مردم کاتالون ثابت کرد، هیچ دمکراسی بدون قدرت اجرایی و نظامی تحقق نخواهد یافت.

و دیگری نیز نوشته، فقط باید اھل کاتالون و یا کوردستان بود، تا اشغال شدن وطنت را درک بکنی؟ تنھا باید کاتالونی یا کوردستانی بود ، تا بفھمی رھایی از استثمار و استعمار یعنی چە.

اگرچه دولت مرکزی عراق قدرت برخورد با مردم اقلیم کوردستان و بستن حوزه‌هایی رای گیری را نداشت، اما بازداشت بیش از ٧٠٠نفر از مردم کوردستان ایران در رابطه با شادی ناشی از پیروزی رفراندوم استقلال کوردستان حاکی از میل سرکوب استقلال طلبان کورد توسط کشورهایی که کوردستان را در اشغال خود دارند.

تنظیم: هادی عارفی

نظرات